Læserdebat

Psykiatrien skal gentænkes: For eksempel med tre store psykiatriske hospitaler med et i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland

Læserdebat af: Karsten Byrgesen,politiker, Regionsrådsmedlem i Syddanmark og Byråds medlem i Fredericia

Den syge psykiatri

Verden drøner derud af for fuld fart. Der er ikke en eneste dag uden skelsættende nye opdagelser og opfindelser af enhver slags. Det går så stærkt og så godt, at mange borgere næsten skræmmes af udviklingen. Samtidigt står tiden og udviklingen på psykiatriområdet næsten stille.

Fortvivlede syge og pårørende til syge mennesker må råbe forgæves på udredning, behandling og i mange tilfælde også indlæggelse. En indlæggelse der vel at mærke meget ofte, kun varer få timer. Der mangler sengepladser og der mangler fagpersonale. Der mangler samlede miljøer, hvor patienter kan modtage udredning og behandling og om nødvendigt indlæggelse.

Et samlet psykiatrisk miljø vil dels fastholde vores dygtige fagpersonale på psykiatriområdet og samtidigt blive et anerkendt uddannelses- og forskningshospital, hvor fagpersonalet kan udvikle sig og tiltrække dygtige psykiatere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, læger med flere. Der er med andre ord brug for at tænke i helheden på landsdelsniveau. Samtidigt er der naturligvis brug for semilokale psykiatriske klinikker tæt på borgerne.

Det er desværre kendt, at mennesker med psykiske problemer alt for ofte efterlades på perronen, overladt til sig selv og den totale elendighed der er en ”tro” følgesvend.

Det er en elendighed der ubehandlet nedbryder mennesket og medfører social isolering, kriminalitet, misbrug og et liv der forkortes med op til 10 til 15 år i forhold til ”raske”, hvis et selvmord ikke allerede har slukket for et skrøbeligt liv.

Psykiatrien skal gentænkes. For eksempel med tre store psykiatriske hospitaler med et i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland.

Vi skal have fokus på syge mennesker og bruge skattekronerne præcis der, hvor det giver bedst mening.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv