VEJLE

PRESSEMEDDELELSE : VB REDDET PÅ MÅLSTREGEN

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

vb-logoPRESSEMEDDELELSE : VB’s bestyrelse er glade for at kunne meddele, at det er lykkedes at få tilsagn fra en interim investorgruppe, der ønsker at være anonyme om, at de erhverver A-aktier og derigennem yderligere tilfører DKK 8 mio. til selskabet. Bestyrelsen og den investorgruppe, der tidligere har givet tilsagn om yderligere DKK 10 mio. vurderer, at selskabet /klubben skal fortsætte på dette grundlag. Så i alt er der nu kommet tilsagn om en kapitaltilførsel på DKK 18 mio.

En forudsætning er dog, at der gennemføres akkorder med kreditorer, samt at VB generhverver en væsentlig del af transferrettighederne til spillerne. Hvis dette over de kommende par dage falder på plads, vil VB være reddet og kan påbegynde den plan, som den nuværende, smalle investorkreds er ved at finpudse.

Vi kan oplyse, at bestyrelsen herefter fortsætter, men at der i løbet af den kommende tid vil ske tilpasning, således at bestyrelsen afspejler de kommende A-aktionærer.1412111247.1321950486_Maal-650x505

Der er selvfølgelig adskillige procedurer, som der nu skal arbejdes hårdt med at få gennemført, bl.a. skal der jo være accept fra generalforsamlingen på, at man godkender en A-aktieklasse, og dermed stemmeretten til de investorer, som kommer med friske penge.

”En god dag for VB, hvor vi gik et vigtigt skridt fremad, men der er stadig mange ting, der skal falde på plads, før vi er i mål”, udtaler Lars Skou.

Vi håber i løbet af den resterende uge at få afklaret de enkelte omtalte forudsætninger, og derefter få tilført kapital og igen drive forretning på normale vilkår.

Selskabet forventer at fremlægge planen for fremtiden inden for den kommende måned, hvis missionen lykkes.

 (Kilde & foto : http://www.vejle-boldklub.dk/index.php?nyheder&newsId=7273 )