112

Politiskolen til Vejle

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Det var en glad borgmester, der i eftermiddag modtog beskeden om, at forligspartierne har besluttet at placere den nye Politiskole i Vestdanmark i Vejle. Politiskolen skal flytte ind i den tidligere Sygeplejeskole, der ligger lige ud til den sydlige tilkørsel til E45.

– Jeg er selvfølgelig super glad for, at valget faldt på Vejle, og vi glæder os til at byde de nye politistuderende velkomne, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard. Men jeg synes også, at vi kan tilbyde ideelle forhold til den nye skole.

– Vejle har både de ideelle bygninger til undervisningslokaler, plads til at nybygge alle de specialiserede faciliteter og den ideelle placering – lige ud til motorvejen og midt i Danmark. Det betyder, at det bliver let at tiltrække studerende fra hele Jylland og Fyn. Og så har vi et rigtig godt studiemiljø, som de nye politistuderende bliver en vigtig del af. Vejle er en stor studieby med bl.a. en række mellemlange videregående uddannelser som sygeplejerske, socialrådgiver og lærer.

Borgmesteren er også glad for, at Vejle nu beholder den omfattende efter- og videreuddannelse af politiet.

– Rigspolitiet bruger allerede i dag i stort omfang Vejle, bl.a. Sygeplejeskolen, til efteruddannelsesaktiviteter m.v. i tæt samarbejde med hotellerne. Vejle Idrætshøjskole har også et tæt samarbejde med Politiskolen i Brøndby og Vejle Politi om et forløb, som forbereder områdets unge på optagelsesprøven til Politiskolen. Jeg er derfor sikker på, at det også bliver let at tiltrække lærerkræfter til den nye skole, understreger borgmesteren.

Politiskole fra 2018

De første politistuderende kan begynde på politiskolen allerede om et års tid, forventer borgmesteren.

Bygningen i Vejle – den tidligere Sygeplejeskole – blev allerede i Rigspolitiets rapport vurderet som ”meget anvendelig” til Uddannelsescenter i det vestlige Danmark (UCV). Den eksisterende bygning skal bruges til undervisningslokaler til den teoretiske del af undervisningen, administration og kantine. Alle særlige funktioner som idrætsfaciliteter, gerningsstedøvelser mv., skydesimulator og skydebane vil blive nybygget.

– En om- og tilbygning af ejendommen i Vejle vil derfor give Rigspolitiet en skole af samme kvalitet som en nybygget skole, lover Arne Sigtenbjerggaard.

Bygningen i Vejle kan om- og tilbygges til politiskole uden ny lokalplan. Om- og tilbygning kan derfor gennemføres hurtigt. Hvis der er politisk ønske om, at det skal gå endnu hurtigere, vil den nuværende ejer af ejendommen, Nordea Ejendomme, gerne stå for ombygningen. Det sparer tid til offentlige udbud m.v. Det er derfor muligt at komme i gang med at uddanne nye betjente i 2018, understreger borgmester Arne Sigtenbjerggaard.