Home Læserdebat Politikkerne er der for nogle der konsekvent modarbejder os
Politikkerne er der for nogle der konsekvent modarbejder os

Politikkerne er der for nogle der konsekvent modarbejder os

0

Af : Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia. Borgerlig debattør.

Der er stor politisk Ståhej, fordi en ”dansk” pige på fire år er blevet så traumatiseret af at sidde fanget i Al-Hol-lejren, at hun har udviklet PTSD. Nu har regeringen så ”tilbudt” pigen at komme hjem til Danmark – uden sin mor.  

 Advokat Knud Folschack som kæmper for børn og forældre med en eller form for tidligere dansk relation, er en stor samfunds-malkemaskine som kæmper for kriminelle indvandrer og for terrorsigtede forældre og børn i lejrene i Syrien 

Tragisk situation, men den pige havde udviklet PTSD uanset hvad, når hun lever med ISIS. Tilbuddet er fint og enhver forælder ville redde deres barn, men her vil moderen hellere fastholde barnet i kaos, krig og angst.  

Forståeligt nok hun selv kæmper for at komme hjem også, men hun traf en beslutning om at rejse ned for at støtte IS og det må hun så bøde for. Et menneske der på nogen måde kan sympatisere med den slags har desværre intet godt at byde ind med til Danmark. 

Alle børn er uskyldige, det er deres forældre der har truffet dårlige valg og fravalgt de danske værdier 

Moderen har misrøgtet den lille pige. Havde de været i en dansk kommune, så var der grundlag for at tvangsfjerne barnet. Nu skabes der et følelsesladet billede af en pige, som har brug for sin mor. Det er ganske enkelt for groft og usmageligt. Det er et stakkels barn med en ganske forfærdelig mor. 

Mange af de tidligere og nuværende udsendte der uden at stille spørgsmål gik i kamp for de Danske værdier i fjerne egne, har også udviklet PTSD, det småt med hjælpen til dem der havde behov. Nu gør politikkerne alt for nogle der konsekvent har modarbejdet os. 

Hver femte af dem, der har været udsendt fra Danmark siden 1992, oplever, at de har fysiske og/eller psykiske eftervirkninger. En del soldater har mistet ben eller arme, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod hver tiende hjemvendte soldat lider af PTSD (posttraumatisk stress).  

I rapporten ”Hjemvendte soldater” kritiserer danske soldater den måde, hvorpå psykiske skader blev håndteret i forbindelse med udsendelser til Balkan i 1990’erne. 

De beskriver, at der manglede støttetilbud, og at det var et stort tabu at gå til psykolog i forsvaret. 

De fortæller, at de skulle stille sig frem foran de andre soldaterkammerater, hvis de ønskede psykologhjælp, og det førte til, at meget få tog imod tilbuddet. Siden er der kommet væsentligt flere tilbud til de hjemvendte soldater, og problemerne er efterhånden blevet mindre tabuiserede. 

Skribenten har besøgt veteranhjemmet i Fredericia sammen med tidligere Major Karsten Byrgesen og hørt deres historier. Ledere og brugere af soldaterhjemmet er de virkelige helte sammen med de faldne. De burde have større politisk støtte.