Læserdebat

Politikerne skærer ned medens pengene fosser ud

Læserdebat af: Karsten Byrgesen,politiker, Regionsrådsmedlem i Syddanmark og Byråds medlem i Fredericia

Ved forhandlingerne om Fredericias budget i årene 2023 og 2024 var og er jeg fortsat optaget af, at der uretmæssigt fosser millioner af kroner ud af det kommunale sparebudget, medens byrådet forhandlede besparelser helt ned i en størrelsesorden på nogle få tusinde kroner.

Sagen handler om, at der uretmæssigt blev – og fortsat bliver – udbetalt forskellige former for sociale ydelser og pensioner til personer, der reelt ikke lever op til kravene for at modtage ydelserne. Jeg har i to år krævet en ” kontant kurs overfor borgere der kan, men ikke vil arbejde og derved snyder fællesskabet fordi, de uretmæssigt modtager kommunal støtte.

Jeg har krævet stop for udbetaling af sociale ydelser ved arbejdsvægring. Nu har sandheden endeligt vist sig. Pengene fosser ud, fordi de betingelser der knytter sig til udbetalingerne ikke følges. Hvor beklageligt det end er, peger pilen på den kommunale forvaltning, der har fået noget at tænke over og gøre noget ved – nu og her.

I mellemtiden måtte jeg opleve at blive hængt ud af formanden for ”Retssikkerhed for alle” Jan Filbert (SF) der opfordrede til offentlig forhånelse. Nu får piben en anden lyd. Mine ønsker om at få belyst problemet har resulteret i en analyse af forholdene i Fredericia, som BDO (BDO er Danmarks fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed) har stået for. På Byrådets budget seminar d. 23. april 2024 blev skriften i bogstaveligste forstand vist på væggen i sort/hvid.

BDO redegjorde for en analyse, hvor Fredericia udbetaler årligt 68 millioner kroner for meget på socialområdet. Forvaltningen – er for flinke og følger ikke reglerne for udbetaling af ydelser. Det reelle beløb kan ifølge en sædvanligvis velunderrettet kilde være helt oppe i 150 millioner kroners klassen – årligt.

Det er skræmmende at få at vide, at pengene har fosset ud af kommunekassen, medens værdig trængende syge og udsatte borgere, Folkeskolen med flere har betalt for festen. Der skal fastsættes et ansvar og ledelse og medarbejdere i berørte områder må genuddannes i forvaltningsbestemmelserne.

Jeg er forundret over, at vi skal betale en ekstern leverandør for at kunne fortælle, at vi ikke har styr på ”butikken”.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv