Læserdebat

Politikere skal fokusere på politik og arbejdsmiljø i familieafdelingen

Læserdebat af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti og Søren Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet.

Fællesnævneren for os som politikere bør til enhver tid være, at der er fokus på politik. Det er politik, der binder os sammen, og det er gennem både uenighed og enighed, vi er forpligtet til at samarbejde og skabe resultater. Det er noget af det, vi forbinder med god politisk ledelse, adfærd og forståelse for, hvordan demokratiet fungerer.

Den store bevågenhed på familieafdelingen er et tydeligt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis vi mister fokus på politik, og hvor det kan være til skade for både borgere og medarbejdere. Det der startede med spørgsmål til Familieafdelingens sagsbehandling og en eventuel sag om inhabilitet har udviklet sig til noget, der er meget langt fra det, vi forstår ved politik, og der bruges unødige politiske kræfter på at diskutere detaljer, som dybest set ikke hører hjemme i det politiske arbejde. Det er ikke en farbar vej at gå politisk.

Der har gennem lang tid været et massivt fokus på familieafdelingen og de igangsatte undersøgelser, og det er efterhånden vanskeligt at skille tingene ad. Som politikere kan vi let forfalde til en iver for at løse problemer, men hvor vi kan glemme, hvad der er vores opgave som politikere, og hvad der er forvaltningens opgave. Når skellet udviskes, er der også større risiko for, at det i sidste ende kan skade både borgernes retssikkerhed, medarbejdernes trivsel og udhule forvaltningens ledelsesrum. Og det er noget af det, som sagen i familieafdelingen har udviklet sig til. I stedet er familieafdelingen taget som gidsel i den politiske kultur.

Vi skal tage det politiske ansvar for, at tingene ikke udvikler sig i skadelige retninger, og at vi holder os til den politiske spillebane. Det er en sund politisk kultur, og det bidrager til et godt arbejdsmiljø. Og arbejdsmiljøet bliver ikke bedre end den politiske kultur. At sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne er også en fælles politisk interesse, da det er de samme medarbejdere, der er garanter for, at de politiske mål føres ud i livet og at borgerne oplever den bedste service. I den aktuelle situation omkring familieafdelingen er vejen til et godt arbejdsmiljø at give medarbejdere arbejdsro i en tid, hvor der allerede er igangsat en undersøgelse.

Gennem de seneste måneder er det fra mange politiske partier nævnt, at vi skal lære af tidligere fejl. Det gælder også i forhold til familieafdelingen, hvor vi lige nu skal koncentrere os om at adskille politik og forvaltningens arbejde. Her har vi som politikere et særligt ansvar.

Politikere bør aldrig hænge medarbejdergrupper ud i offentligheden, men udelukkende rette eventuelle kritikpunkter til direktionen eller tage en drøftelse i Økonomiudvalget, som er stedet hvor politikere har direkte indflydelse på personalepolitikken.

Det fælles mål er, at der fra politisk side er fokus på at bedrive politik gennem god politisk ledelse, og det bør være dét sagen om familieafdelingen skal lære os.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv