FREDERICIA

Politiets egen tryghedsmåling viser faldende tendenser i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Tryghedsfølelsen i Fredericia er faldet siden måling i 2022 – mest markant tilliden til, at politiet kommer når borgerne ringer

Det er en årlig undersøgelse, som Justitsministeriet udfører over hele landet. Det er borgerens oplevelse af tryghed der måles, og så den tillid borgerne har til politiet kommer når der er brug for dem.

Tryghed
Sammen med Horsens er Fredericia den kommune, hvor borgerne oplever mindst tryghed. I de to kommuner er det 86 procent af borgerne der føler sig trygge, mens det er Skanderborg med 93 procent og Billund med 92 procent der ligger i toppen.

Kommer politiet?
Tilliden til politiet er faldet fra 89,1 procent til til 85 procent – et fald på 4,1 procent.

Det mener politiet
I forbindelse med udgivelsen udtaler chefpolitiinspektør Brian Sølvberg Fussing fra Sydøstjyllands Politi: ’Vi er opmærksomme på de mindre forskelle, undersøgelsen viser mellem kommunerne, og det er klart vores målsætning at skabe tryghed på samme høje niveau for alle borgere i politikredsen, så trygheden føles ens, lige meget hvor man bor eller opholder sig. Samtidig er det også vigtigt for os, at borgere i politikredsen alle har samme høje grad af tillid til, at vi selvfølgelig kommer, når der er brug for os.” udtaler Brian Sølvberg Fussing fra Sydøstjyllands Politi. 

DanmarkC TV følger op på undersøgelsen i morgen, tirsdag den 30. april.