Politiets døgnrapport

Politiet holder øje med Hellestedet, og det er der god grund til

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Døgnrapporten indeholder to indbrud og en person sigtet for blandt andet overtrædelse af knivloven

Indbrud på Skolevej i Skærbæk
Torsdag blev der anmeldt et indbrud i en villa, hvor tyven er kommet ind ved at bryde en dør op i en udestue.
Det er ikke opgjort hvad der er stjålet.

Indbrud på Lundagervej, Erritsø
Mellem tirsdag og onsdag er et stuevindue brudt op i en villa.
Tyven har rodet i skabene i huset, og fundet nogle smykker frem. Tyven er muligvis blevet forstyrret, for alle smykker er ikke taget med. Den endelige opgørelse er ikke lavet.

Mand stoppet på Ullerupdalvej
Det skete i nat kl. 00.35, og da politiet skønnede manden var påvirket af euproforiserede stoffer, hvorfor de besluttede at visiterer manden.
Visitationen afslørede, at manden på 23 år var i besidelse af 1 joint, en mindre klump hash til eget forbrug og 2 oxycontin tabletter.
Derudover var manden i besiddelse af en kniv, hvilket han også blev sigtet for.

Hellestedet
Sydøstjyllands Politi har ekstra opmærksomhed mod Hellestedet, så de borgere det er tiltænkt til, kan være der i fred, oplyser visepolitiinspektør Mikkel Ross. Derfor var politiet igen forbi i går kl. 17.
Her traf de en mand på 40 år, som patruljen fandt i besiddelse af en større mængde hash til videresalg.
Den 40 årige mand blev anholdt, afhørt og senere løsladt.

Pressemeddelelse:

Sydøstjyllands Politis ønske om en ny hovedpolitistation i Horsens behandlet i Finansudvalget

Et behov for mere plads, en mere hensigtsmæssig indretning samt et behov for en opgradering af en række faciliteter og navnlig mere udenomsplads vil Sydøstjyllands Politi nu få opfyldt, fordi Folketingets Finansudvalg i går har behandlet en anmodning om en ny hovedpolitistation i Horsens.

Om få år kan Sydøstjyllands Politis hovedpolitistation i Horsens flytte fra den nuværende placering på Holmboes Alle til Chr. M Østergaards Vej 4 og 4a.

Der er indgået en betinget lejeaftale mellem bygningens ejer, M+, og Bygningsstyrelsen, som lejer ejendommen til Sydøstjyllands Politi. Før flytteplanerne kunne blive endelige, skulle de blandt andet godkendes af Folketingets Finansudvalg. Denne proces er nu afsluttet, og renovering og ombygning af det kommende hovedsæde kan komme i udbud. Den proces styres af bygningens ejer, M+.

”Med en flytning af hovedpolitistationen kan vi rykke ind i nyistandsatte lokaler, hvor vi selv har indflydelse på at sikre den bedst mulige indretning, hvor der er plads til alle og til alle væsentlige funktioner. Det gælder blandt andet for vagtcentralen, som ellers stod foran at skulle ombygges. På den nye lokalitet bliver der meget bedre forhold for den operative drift af politikredsen. Der bliver meget mere udenomsplads til garager og lignende samt til vores materiel og køretøjer. Vi er på vores nuværende placering i midtbyen meget klemt. Den nye placering vil sikre mindst den samme politimæssige betjening af borgerne i Horsens Kommune og politikredsen generelt. Desuden er det vigtigt med nærhed til vores tætte samarbejdspartner i Horsens Kommune” siger politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi.

Bygninger er fundet ud fra en samlet vurdering

Sydøstjyllands Politi har fået hjælp af Bygningsstyrelsen til at indgå lejemålet for de nye bygninger til hovedpolitistationen i Horsens. Bygningerne på Chr. M Østergaards Vej er valgt ud fra en samlet vurdering af beliggenhed, økonomi, plads, mulig indretning og sikkerhedsaspekter.

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, er begejstret for udsigten til, at Sydøstjyllands Politis hovedpolitistation i Horsens skifter adresse.

”For mig er der ingen tvivl om, at det er en fordel, at forskellige myndigheder rykker tættere sammen – og Sydøstjyllands Politis nye hovedstation bliver bogstavelig talt nærmeste nabo til Horsens Rådhus. Der er heller ingen tvivl om, at hovedpolitistationen i de nye rammer på Chr. M Østergaards Vej får alle muligheder for at udvikle på de vigtige opgaver, politiet skal løse. Jeg ser det absolut som både en kvalitetssikring og en fremtidssikring af Sydøstjyllands Politi i Horsens”, lyder det fra Peter Sørensen.

Chr. M Østergaards Vej 4 og 4a har tidligere huset VIA University College og Vitus Bering Innovation Park.

Når flytningen bliver en realitet, kommer Sydøstjyllands Politi fremover til at råde over cirka 15.400 kvadratmeter i Horsens mod de cirka 9.000 kvadratmeter, der udgør hovedsædet i dag. 

Der er på forhånd lavet en detaljeret plan for den eventuelle ombygning, så der er sikkerhed for, at den imødekommer de behov, der er til hovedpolitistationen i fremtiden. Ifølge planen vil den nye hovedpolitistation være klar til at blive taget i brug 32 måneder efter Finansudvalgets godkendelse. Dog er der mulighed for at fremrykke dette med seks måneder, hvilket betyder, at indflytningen tidligst vil ske omkring årsskiftet 2025-2026.

Prisen for ombygningen vil ifølge den betingede lejeaftale være inkluderet i den kommende husleje, som vil ligge på samme niveau, som politikredsen betaler i dag på Holmboes Alle.

Cirka 400 medarbejdere vil få nyt arbejdssted

Hovedpolitistationen i Horsens rummer i dag og vil også fremadrettet på Chr. M Østergaards Vej være fast arbejdssted for mere end 400 af Sydøstjyllands Politis medarbejdere. Det gælder blandt andet ansatte i Patruljecenter Nord og Efterforskningscenter Nord, Vagtcentralen, Servicecenteret, Anklagemyndigheden samt Staben.

Den ekstra plads giver mulighed for at fremtidssikre politikredsen og for at få den bedst mulige organisering af vores opgaver.

Sydøstjyllands Politi har ud over hovedpolitistationen i Horsens også politistationer i Kolding, Fredericia, Vejle, Skanderborg, en grænsekontrolenhed i Billund samt nærpolitistationer i Grindsted og Hedensted. Desuden er en række lokalpolitiassistenter spredt ud i nærområderne, så borgerne har adgang til både det kredsdækkende og døgnbemandede politi med Vagtcentral, Patruljecenter, Servicecenter, Efterforskningscenter og til et helt nært politi.