FREDERICIA

Plejehjemmet Othello: Beboere skal betale millioner for korrekt arbejdsmiljø

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Samlet skal der opkræves 2.745.798 kr. for at nedsætte arbejdstemperaturen for personalet på plejehjemmet Othello. En del af beløbet kompenseres for beboerne via mere i boligsikring m.v. fra Fredericia Kommune

Arbejdstilsynet har målt temperaturen i arbejdsrum til både 26 og 27 grader, og det er ikke acceptabelt. Derfor er der nu udstedt påbud om, at temperaturen skal sænkes, “så den er tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for,” som Arbejdstilsynet beskriver det. Påbuddet skal være efterkommet senest den 15. marts 2024.

Løsningen, som Teknisk Udvalg skal behandle på deres møde den 20. november, hedder “kølebafler”. De ser ud som mange slags airconditionanlæg

Et eksempel der ligner en kølebaffel.

Også 3. og 4. etage
Forvaltningen har fået lavet temperaturmålinger på 3. og 4. etage, og her er temperaturerne også for høje i kontorer og fællesrum. Og hvis temperaturen ikke bringes ned på de to etager, vil det påvirke temperaturen på 5. sal.

Økonomien
Det samlede projekt er anslået til 3 millioner kroner + moms, hvilket er ca. 3.7 millioner (Fredericia Kommune kan trække momsen fra).

Tilbage bliver regningen på 2.745.798 kroner (inklusiv moms), som plejehjemsbeboerne skal betale. Kommunen skal dog betale 803.361 kroner for de såkaldte “servicearealer”.

Forvaltningen foreslår, at der tages et lån på 2.745.000 kroner inkl. moms, som derefter opkræves ved beboerne. At dagsordenen fremgår det ikke, hvor lang tid beboerne har til at betale lånet.

Huslejestigningen skal dog formelt behandles på et beboermøde, hvor huslejestigningen skal godkendes.

Det fremgår ikke af forvaltningens indstilling, hvor meget huslejestigningen vil belaste Fredericia Kommune med øgede udgifter til boligsikring m.v..

Den endelige beslutning træffes af Byrådet.