Region Syddanmark

Pernelle Jensen ny formand for Regionens Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Pernelle Jensen afløser Bo Libergren (V) der er valgt til Regionsrådsformand efter Stephanie Lose er blevet Økonomiminister og udtrådt af Regionsrådet

Pernelle Jensen (V) er medlem af Sundhedsudvalget og har også siden sidste valg været medlem af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen. I en kort periode var Pernelle Jensen konstitueret formand for udvalget, hvor Bo Libergren var konstitueret Regionsrådsformand.

Men nu kan Pernelle Jensen sætte sig i formandsstolen i resten af valgperioden. Formandsposten giver Pernelle Jensen mulighed for at tilrettelægge Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen politiske arbejde.

En af Pernelle Jensens hjertesager fortalte hun om i DanmarkC TV for kort tid siden: Hjæp til børn og unge der har forældre der er syge. Ikke at hjælpen ikke findes, men Pernelle Jensen har været en drivkraft i, at børn og unge findes og får tilbudt den rette hjælp. At der sættes system i hjælpen, er den korte udgave af Pernelle Jensens hjertesag. Et ønske der er nået helt til Christiansbrg, der har bevilliget penge til arbejdet.

Med valget til formand vil Pernelle Jensen være den eneste udvalgsformand som bor i Fredericia.

Til DanmarkC TV oplyser Pernelle Jensen, at hun forsætter som medlem af Fredericia Byråd, hvor hun er gruppeformand for partiet Venstre.

Region Syd skriver i en pressemeddelelse:
Pernelle Jensen blev valgt ind i regionsrådet i 2022 og har siddet i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen siden da. Udover nu at være formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen er hun også medlem af regionens sundhedsudvalg.

Pernelle Jensen glæder sig til arbejdet som formand for udvalget:
“Der er rigtig meget at tage fat på i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i den kommende tid. Fra 1. februar 2024 hjemtager vi lægevagten om natten, og 1. januar træder den nye sundhedsaftale mellem region, kommuner og almen praksis i kraft – en aftale, der har et stort og vigtigt fokus på børns og unges trivsel. Derudover venter vi jo også spændt på udmeldingen fra den sundhedsstrukturkommission, som arbejder lige nu. En udmelding, som kommer til at have stor betydning for både sygehuse, kommuner og praksisområdet.”