Læserdebat

Per Laursen: Vi skal da have biogasanlæg i Fredericia

Debatindlæg af Per A. Moos Laursen, byrådskandidat for SF. Lumbyesvej 4 10. -2 7000 Fredericia

SF ser mange gode tanker i Byrådets Klimaplan 2020 om, hvordan kommunen når målet om 70 % CO2 reduktion i 2030 og CO2 neutralitet i 2050. Men vi synes klimaplanen mangler konkrete planer – f.eks for etablering af anlæg til produktion, opbevaring og transport af biogas, der er et godt alternativ til fossile brændstoffer som kul, benzin og diesel.


Lidt nord for Lyngsodde – nedenfor Den nye Lillebæltsbro ligger den gamle og for længst nedlagte Ammoniakhavn med de tre store tanke. Som byrådskandidat for SF foreslår jeg, at Fredericia Kommunen opkøber dette areal på ca. 20.000 m2 med henblik på at der etableres et anlæg til produktion, opbevaring og transport af biogas, hvor de gamle ammoniaktanke måske kan anvendes. Jeg mener at det skal undersøges, om der kan ske tilslutning til hovedtransmissionsledningen i det danske naturgasnet, som løber tæt forbi området. Biomasse eller Pulp til fremstilling af biogas kan sejles med skib til Ammoniakhavnens kaj, ligesom biogas evt. også kan udskibes derfra.
Projektet vil selvfølgelig kræve renoveringer samt ny- og ombygninger på området.


Jeg vil arbejde for, at Fredericia Spildevand og Energi A/S får opgaven med at udvikle og drive biogasanlægget, så vidt dette er muligt. Alternativt kan kommunen indbyde investorer og energiselskaber indenfor den grønne energisektor til opgaven, sådan som man kender det andre steder i landet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv