FREDERICIA

Penge på vej til Psykisk syge

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Godt fire millioner kroner skal bruges til at sætte fokus på sundhed og livsstil hos borgere med psykiske lidelser.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget tre millioner kroner og Region Syddanmark godt en million kroner til projektet.
Inden længe kan borgere med psykiske lidelser og personale få glæde af en helt ny efteruddannelse, der skal sætte fokus på livsstil og sundhed blandt psykisk syge.
Region Syddanmark er gået sammen med regionens 22 kommuner og Steno Center for Sundhedsfremme i et fælles partnerskab, der har fået tre millioner kroner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til dels at udvikle, dels at gennemføre efteruddannelse af personale, der arbejder med psykisk syge. Derudover har Region Syddanmark bevilliget godt en million kroner til projektet.
Pengene skal bruges til en helt ny efteruddannelse, der skal give sundhedsfagligt personale i kommuner og på sygehuse flere sundhedspædagogiske kompetencer og konkrete redskaber til at motivere gruppen af psykisk syge borgere på vejen frem mod en bedre sundhed. Det kan for eksempel dreje sig om motivation til rygestop, øget motion og vægttab.
Psykisk syge har ofte livsstilssygdomme
Undersøgelser viser, at borgere med psykiske lidelser gennemsnitligt dør op mod 20 år tidligere end resten af befolkningen.

Det skyldes i høj grad en øget forekomst af livsstilssygdomme blandt psykisk syge samt det faktum, at netop denne gruppe er underbehandlet for deres fysiske sygdomme, hvis man sammenligner dem med resten af befolkningen.
– Det er ikke godt nok, at der er så stor ulighed i sundheden, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Derfor har vi i regionsrådet valgt at støtte projektet med 1.150.000 kroner udover den bevilling, vi har fået fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nu kan vi i endnu højere grad komme i gang med at klæde vores personale på til at tage hånd om de her udfordringer og hjælpe vores borgere med psykiske lidelser. Det glæder mig, at vi kan gøre det i et partnerskab med nogle af de andre vigtige aktører på området, siger Bo Libergren (V), der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark.
Også i de syddanske kommuner er man glade for samarbejdet og ser frem til muligheden for at give personalet nye kompetencer.
– Det er en stor opgave, vi skal have gjort noget ved, og det er nemmere at løse noget i fællesskab end hver for sig. Nu glæder vi os til at komme i gang med at omsætte pengene til konkret handling, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Henning Ravn (V).

Region Syddanmark har i samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger også udarbejdet en overordnet strategi for at komme uligheden i sundhed til livs. Den strategi bliver der inden længe sat ekstra fokus på blandt alle medarbejdere, der til daglig arbejder med psykisk syge.

Fakta
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget 3 millioner kroner og Region Syddanmark 1.150.000 kroner til projekt ”Livsstilsguide i praksis” – et nyt tværgående samarbejde mellem Region Syddanmark, regionens 22 kommuner og Steno Center for Sundhedsfremme.
Projektet består af udvikling og gennemførelse af en ny efteruddannelse for sundhedsfagligt personale i kommuner og på sygehuse. Formålet med uddannelsen er at give personalet et kompetenceløft i forhold til at understøtte og motivere psykisk syge til at ændre deres livsstil.
Projektet er tre-årigt og foregår i perioden 2015-2017.