Læserdebat

Penge løser alle problemer, eller gør de?

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia Kommune

Omsorgsarbejde inden for ældreplejen kræver dyb faglig indsigt. Komplekse og krævende udfordringer, møder medarbejdere i det daglige arbejde, det kan lede til omsorgsudmattelse hvis der ikke er fokus nok på hvem der uddannes til hvad.

Liberal Alliance i Fredericia bemærker der er d. 24-08-23 afsættes ansøgningspulje på 22.800.000 kr. til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen. Målgruppe er medarbejdere og ledere i ældreplejen, som arbejder med mennesker med kognitive svækkelser. Baseret på hvad?

Kognitiv svækkelse er hvor en person oplever markant nedsættelse af funktioner i hukommelse, sprog og tænkning end ved almindelig aldring. Nogle eksperter ser det som et tidligt stadie af demens, andre ser det som en separat lidelse? Det anslås, at 40% af personer over 85 år lider af mild kognitiv svækkelse.

Hændelser i medierne har vist omsorgssvigt i let og svær grad på plejehjem. Hjælper flere midler til hænderne på gulvet og lederne? Liberal Alliance i Fredericia tvivler?

Findes en undersøgelse i Fredericia der viser medarbejder tilfredshed, kompetencer og evt. svigt på de lokale plejehjem?

Uddannelse og videreuddannelse er afgørende for kvalitet i ældreplejen. Der en tendens til at uddanne personer, der ikke har en dyb passion for området. Et stigende behov for arbejdskraft i ældreplejesektoren grundet en aldrende befolkning, presser uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere til at optage og ansætte flere, selv de, der måske ikke har den rette passion eller egnethed for jobbet. Der er en tendens til at “tvinge” bestemte målgrupper ind i denne uddannelse.

Uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere i ældreplejen bør nøje udvælge kandidater for at sikre kvalitetspleje og medarbejdertrivsel. En medarbejder, der er glad for sit arbejde, er mere tilbøjelig til at udføre sine opgaver korrekt og forsvarligt.

Der er kommunale plejehjem, der tilbyder fremragende service og faciliteter, ligesom visse private plejehjem ikke lever op til forventningerne. Med bedre mulighed for kvalitetskontrol og kompetencebaserede interviews i den private plejesektor har denne et forspring. Der er noget galt i organisationen i flere kommunale plejehjem.

Formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen (S), udtalte sig nylig at der bør der tænkes over alternative måder at løse problemerne på. Har du tænkt Søren?

Liberal Alliance i Fredericia spørger, er i klar til at håndtere specifikke specialiserede plejehjem, der fokuserer på bestemte grupper, såsom veteraner, etniske grupperinger, LGBTQ+, kunstnere, eller de med bestemte medicinske tilstande. Der er konstant ønsker fra minoriteter.

Det kniber med at passe ”almindelige ældre” hvad sker der så fremover?

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia Kommune.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv