Læserdebat

Overvågning løser ikke kriminalitetsproblemet ved Hellestedet!

Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem for SF Fredericia

Debatten om uroen og kriminaliteten i og omkring Hellestedet, har indtil nu kun peget på en løsning, – den meget omtalte overvågning. Hellestedets brugere er borgere med misbrugsproblemer. Borgere som gennem årene har haft forskellige steder, bl.a ved havnen, hvor man har mødtes i et socialt fællesskab på lokaliteter, hvor man ikke umiddelbart var til skue og gene for omgivelserne.

Tidligere var der en ret skarp adskillelse mellem borgere med et lovligt misbrug (alkohol) og borgere med et ulovligt misbrug (div. Stoffer). Begge typer misbrug er lige skadelige for den enkelte og for samfundet, men vi har har i Danmark valgt, at det er kriminelt at sælge og besidde stoffer, hvilket på ingen måde har begrænset brugen af stoffer, det har blot øget kriminaliteten og indtjeningen i banderne og forøget størrelsen på politiets bonusordninger.

“Misbrugsbekæmpelsen” har forgældet udsatte borgere i stofmisbrug. Det bør også bemærkes at psykiske lidelser og misbrug ofte følges ad. Sættes der kamera op ved Hellestedet, vil det formentlig flytte handlen med stoffer og andre kriminelle aktiviteter om i en anden gade eller op på volden. Det er yderst forståeligt at naboerne til Hellestedet er frustrerede over situationen.

Hellestedet er ikke en holdbar løsning på denne lokalitet og det bør derfor overvejes om ikke der skal findes en helt anden løsning. Et forslag kan være at benytte Flydedokkens område og i samme omgang etablere “skæveboliger”, for folk som har svært ved at begå sig og trives i almindelige boliger. Flydedokken kan ligeledes rumme et mindre forsorgshjemstilbud for hjemløse, hvor der er tilknyttet fagpersonale som kan hjælpe beboerne videre, efterhånden som de bliver klar til det.

Indtil videre er der intet der tyder på at misbrug stoppes eller begrænses med straf og forarmelse og vi kan gøre mere for sikre udsatte borgere i misbrug et værdigt liv. Nyere undersøgelser tyder på at et liv med trygge rammer i form af en bolig, et job, hvad enten det er lønnet eller som frivillig, øger chancen for en god relation til familie og venner og kan forøge det mentale overskud til at begrænse eller ophøre med misbrug.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv