Kort Nyt

Online samtalerum åbner for kvinder udsat for seksuelle overgreb

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Kvisten lancerer et nyt initiativ for at støtte kvinder med senfølger af seksuelle overgreb

I en ny æra af digital støtte åbner Kvisten dørene til et online samtalerum, designet til at tilbyde et trygt fællesskab for kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb i deres opvækst. Dette initiativ giver kvinder mulighed for at møde ligesindede fra trygheden i deres eget hjem, uden at skulle overvinde barrieren ved fysisk at skulle møde op et ukendt sted.

Et skridt mod heling i trygge rammer
Maja Leonhardt, en af deltagerne i Kvistens terapiprogram, deler sin personlige motivation for at deltage i dette online fællesskab. “Jeg ved selv, hvor angstfuldt og overvældende det er, at skulle møde op et fremmed sted for at kunne tale med andre om, hvordan man har det. Det må ikke afholde nogen fra at søge hjælp,” siger hun. Maja, der selv blev udsat for grooming som 12-årig, understreger vigtigheden af at have adgang til støtte uden ventetid og fra eget hjem.

Sammen med psykoterapeut Lise-Lotte Guldbæk vil Maja være tovholder for Kvistens første online Kvindetræf. Dette tilbud er åbent og gratis for kvinder over 18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom. “Der er overhængende risiko for at få senfølger, der præger dit liv socialt, psykisk eller fysisk, hvis man bliver udsat for så omfattende et traume, som et seksuelt overgreb er,” forklarer Lise-Lotte Guldbæk.

Sikkerhed og fortrolighed i fokus
For at sikre et trygt og fortroligt miljø, vil alle deltagere blive legitimeret gennem en forudgående samtale, før de får adgang til samtalerummet. Dette skridt er taget for at balancere grænserne og sikre, at alle føler sig trygge, uanset om de ønsker at dele deres egne oplevelser eller blot lytte.

Temaerne for de online træf vil variere, og deltagerne har mulighed for at påvirke dagsordenen. Der vil være fokus på tryg og fri dialog, med mulighed for at inkludere vejrtrækningsøvelser, psykoedukation, og mere, alt sammen designet til at støtte kvinderne i deres helingsproces.