FREDERICIA

Østerstrand skal repareres og vedligeholdes for 800.000 kr. inden Royal Run

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia: Pengene tages med ca. 75 % afholdes fra anlægsbudgettet til Brovedligeholdelse og de resterende 25 % via driftsbudgettet til strandområder – skriver forvaltningen

Vinteren har været et dyrt bekendtskab, og særlig med de voldsomme storme. Det er gået heftigt ud over Østerstrand.

Ikke alene badebroer er det gået ud over, men der er forsvundet store mængder sand syd for Cirkelbroen og større areal af den grønne strandeng er ligeledes eroderet bort.

Det skal laves, og priserne bliver:
Reparation af badebro, inkl. stiger m.v.: 200.000 kr.
Omlægningen af stenhøfder: 150.000 kr.
Sandfodring, 1500 m3: 450.000 kr.
Det oplyser forvaltningen i indstillingen til Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg behandlede sagen på deres møde den 8. april 2024, og godkendte forvaltningens indstilling. Det vil sige arbejdet går i gang nu.

Planen er, at arbejdet er udført inden Royal Run den 20. maj.