DanmarkC TV

Home Læserdebat Økonomiudvalget og budgetkontrol
Økonomiudvalget og budgetkontrol

Økonomiudvalget og budgetkontrol

0

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

Citat for Fredericia Kommunes hjemmeside: Udvalget(Økonomiudvalget) tager sig af den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager”.

Udvalget tager sig af kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og en samlet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at skaffe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter også generelle regler for, hvordan planerne laves. Udvalget sørger også for, at der bliver lavet økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og laver indstillinger til byrådet om planforslagene. Man skal have udvalgets erklæring i alle sager, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen sendes til byrådet til beslutning.

Udvalget har ansvaret for, at der er fastlagt en administrativ organisationsplan, der sikrer, at kommunens ressourcer bliver brugt bedst muligt og sørger for, at der er kommunikation imellem fagområderne, så alle har de oplysninger, de har behov for.

Økonomiudvalget består af: formand Steen Wrist Ørts (A), Susanne Eilersen (O), Ole Steen Hansen (A), Søren Larsen (A), Christian Jørgensen (V), Bente Ankersen (A), Christian Bro (A), Pernelle Jensen (V) og Cecilie Roed Schultz (Ø).

Det vil sige, at økonomiudvalget består a 9 medlemmer, hvoraf de 5 er socialdemokrater. Venstre har to medlemmer, der begge (så vidt jeg ved) har uddannelse indenfor økonomi og administration.Umiddelbart har ingen af socialdemokraterne i økonomiudvalget nogen form for økonomisk baggrund, hvilket vist også gælder Susanne Eilersen og Cecilie Roed Schultz. Det betyder, at socialdemokraterne har flertal uden nogen form for økonomisk erfaring eller baggrund. Jeg vil mene, at man skal have en vis indsigt i økonomi, hvis man skal sidde i økonomiudvalget, men det er vel her ligesom i mange andre forhold, at tilhørsforhold tæller mere end kvalifikationer?

I almindelighed arbejder man med budgetopfølgning løbende i en virksomhed. Der foregår i hvert fald en grundig opfølgning en gang om måneden. Denne opfølgning skal rapporteres til økonomiudvalget.

Citat fra ”Kommunaløkonomi” om økonomistyring”Budgetopfølgningen udgør som tidligere nævnt den mere traditionelle del af økonomistyringen. Fokus er her rettet mod spørgsmålet om, om budgettet forventes overholdt. I den forbindelse er den væsentligste opgave at give varsler om økonomiens udvikling, herunder relevant ledelsesstøtte i tilfælde at, at der er behov for korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse.

Indholdet i budgetopfølgningsopgaven er det samme uanset decentraliseringsgraden i kommunen, ligesom opgaven på mange måder er uafhængig af, hvilket organisatorisk niveau vi befinder os på. Det, der varierer, er primært, hvor stor en del af den kommunale økonomi der er omfattet af den budgetopfølgning, der laves på de forskellige niveauer. I forlængelse heraf vil det naturligvis variere, hvem der er ansvarlig for, at opfølgningen bliver gennemført, henholdsvis at der bliver reageret på den”.

Et rigtig godt spørgsmål er nu, hvorledes økonomiudvalget kan blive overrasket over, at budgettet allerede på nogle områder var overskredet i april måned. Nu kommer 1. viceborgmester Susanne Eilersen frem og fortæller, at hun er overrasket. Serviceloftet er nået om ikke overskredet (serviceloftet er centralt bestemt i forhandling med KL og regeringen).

Økonomiudvalget blev spurgt meget detaljeret til økonomien for ca. halvanden måned siden, svaret var, at budgettet blev fulgt og i øvrigt kunne man læse i budgettet (man havde læst budgettet før spørgsmålene).

Der bliver også fortalt, at der er penge nok i kassen, man kan blot ikke bruge dem, da loftet er nået elle overskredet (her skal nok lige nævnes, at pengene i kassen er lånte penge). For nogen tid siden talte jeg med et kommunalbestyrelsesmedlem, der fortalte om et udvalg, der havde tilsidesat 25 millioner, da de muligvis skulle tilbagebetales (Corona-støtte), men pengene var væk.

Søren Larsen var stolt ude og fortælle, at der var maser af penge i kassen, der var ca. 400 millioner (spørgsmålet stiller sig selv her. Ved Søren Larsen overhovedet, hvad han arbejder med og har ansvar for?), og det skal bemærkes, at det er efter optagelse af lån på ca. 450 millioner.

Man kan vist med god grund spørge, om nogen i økonomiudvalget overhovedet ved, hvad de har sagt ja til at have ansvar for? Mon der er nogen, der kan anbefale at stemme på dette udvalgs medlemmer til efteråret? Susanne Eilersen vil sikkert sige: Det var der da ingen, der havde fortalt mig! Men det gælder måske også alle de andre?