-

NYT ORDBLINDE-NETVÆRK

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Så starter Fredericias ordblindenetværk op! 

Er du ordblind eller i familie med en som er det?
Så vær med i Fredericias ordblindenetværket.
Her kan du udveksle erfaringer og få gode råd og hjælp.

Forårsprogram

  • 29. jan. 19.00-ca 21.00

Er det umoderne at være ordblind? Myter og facts, holdninger og tendenser i dagens Danmark /foredrag v. Liselotte Kulpa: læse-og talepædagog og forfatter til flere læs-let bøger til både unge og voksne. Medstifter af Nyt Mod

  • 25. feb. 18.30-21.00 Ordblinde-efterskoler: mød repræsentanter fra flere ordblindeefterskoler og hør hvad de kan tilbyde dig!
  • 9. april: 19.00-ca 21.00 NOTA: Biblioteket for dig som har svært ved at læse trykt tekst. Mød Hanne Hansen fra NOTA som giver gode råd og fif til hvordan DU kan bruge NOTA.

Arrangementerne er gratis. Men tilmelding er nødvendig, da vi giver kaffe og kage.

Alle arrangementer foregår på Fredericia bibliotek

Tilmeld dig til Bibliotekar Lone Petersen på lone.petersen@fredericia.dk

For yderligere information ring til bibliotekar Lone Petersen: 22 93 96 51

 Netværket er startet af Netværkslokomotivet, Dansk Ordblindeforening og Fredericia bibliotek.