SAMFUND

Nyt knallertkørekort giver adgang til MitID

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Uden pas kan det væres svært at dokumentere hvem man er – eller bruge MitID. Men der er en løsning i Fredericia

Der kan være mange grunde til, at en borger ikke har det pas, som giver adgang til meget – herunder MitID. Der kan være mange udfordringer: fremskaffelse af dåbs- eller navneattest, måske skulle finde det gamle pas, penge til at betale med eller måske lever man uden fast adresse.

Det er vigtigt at kunne dokumenterer hvem man er
En særlig gruppe har gennem flere år haft vanskeligt ved både at skaffe dokumenter og penge: Borgere uden fast adresse – hjemløse. Manglende gyldig ID giver sandelig også problemer, hvis der skal oprettes en bankkonto (NEM-konto, der slet ikke er nem at oprette uden ID).

DanmarkC TV har bedt den konstituerede leder af Borgerservice ved Fredericia Kommune, Anni Jensen, om at hjælpe med fakta.

Det nye knallertkørekort er løsningen
Anni Jensen skriver til DanmarkC TV, at “det nye knallertkørekort (som er udformet som det ”lyserøde” almindelige kørekort), er gyldig legitimation vedrørende MitID.” Denne korte sætning løser mange udfordringer!

Økonomi
“For så vidt angår udgiften til knallertkørekort er det ikke gratis,” fortæller Anni Jensen, og forsætter: “Kørekort til lille knallert koster 510 kr. i 2023-priser, hvis man er under 18 år, og 140 kr., ligeledes i 2023-priser, hvis man er over 18 år.”.

Bliver lysten stor til at tage til en anden kommune, giver Anni Jensen denne servicemeddelelse: “Nogle kommuner tager dog et ekstra gebyr for at udstede knallertkørekortet.”.

Fredericia Kommune hjemmeside
Priserne fremgår af Fredericia Kommunes hjemmeside, hvor priserne for 2024 også kommer op. Af hjemmesiden fremgår det, at det koster 290 kr. i 2023-priser for kørekort til stor knallert.

Bestilling og betaling på Fredericia Bibliotek
Betaling sker ved bestilling på biblioteket i Prinsessegade. Det er biblioteket, som i vores kommune varetager myndighedsopgaven vedrørende pas og kørekort.

Det besluttede politikerne i 2017, og en af grundene var, at biblioteket har længere åbningstid.

Betaling sker ved bestilling, lige som det ved bestilling aftales, om knallertkørekortet afhentes eller skal sendes med posten.