FREDERICIA

Nymarkshuset tilbyder støtte til børn med særlige behov i Fredericia

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

I Fredericia er et nyt døgnåbent aflastningstilbud ved navn Nymarkshuset blevet etableret med det formål at tilbyde støtte og hjælp til børn med psykiske eller lettere fysiske handicap

Dette initiativ er en del af en større strategi inden for Familie- og Ungdomscentret i Fredericia Kommune, der sigter mod at udvide de lokale tilbud til børn og unge med særlige behov samt at reducere udgifterne til området.

“Vores mål er at kunne tilbyde den bedst mulige støtte og pleje til børnene i vores kommune” – fortæller Jette Lange til DanmarkC TV

Etableringen af Nymarkshuset kommer som en respons på de stigende udgifter inden for familieområdet i Fredericia Kommune i de seneste år. De økonomiske byrder ved at sende børn og unge til institutioner i andre kommuner har været markante. Med dette nye aflastningstilbud ønsker kommunen at trække flere af disse tilbud hjem og skabe et lokalt center, der kan imødekomme børnenes behov på en mere omfattende måde.

Lørdag den 26. august kan du komme med indenfor i det Nymarkshus. Du finder sendetidspunktet i TV-Guiden.