Kort Nyt

Ny undersøgelse bekræfter mistrivsel blandt unge

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en midtvejssundhedsprofil-undersøgelse i 2023, der giver et praj om befolkningens fysiske og mentale sundhed. Og flere tal peger på, at går den forkerte vej

I midtvejssundhedsprofilen, der er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, sættes danskernes sundhed under lup. På mange områder er udviklingen, som vi så den i 2021, fortsat i 2023.  

”Vi er fortsat bekymrede for den høje mistrivsel, der er blandt unge kvinder. Vi ved, at dårlig trivsel kan have betydning for sundheden og for unges tilknytning til arbejdsmarkedet, men vi har brug for mere viden om hvad den lave score på den mentale helbredsskala i realiteten dækker over”, siger enhedschef Niels Sandø. 

For at imødekomme udfordringerne med den faldende trivsel er det vigtigt, at der arbejdes med at fremme den mentale sundhed med fokus på de tidlige år i livet og med involvering af dagtilbud, skole og uddannelse, fritids-, familie- og sundhedsområdet samt arbejdsmarkedet.

Unge kvinder drikker mere end tidligere
I tidligere undersøgelser har vi set et fald i andelen af personer under 45 år, der rusdrikker hver uge. Det vil sige, at de drikker mere end 5 genstande ved en lejlighed. Den udvikling er vendt i 2023, og ifølge midtvejssundhedsprofilen er tallet igen stigende. Det er især de yngste kvinder i alderen 16-24 år, der oftere drikker mere end 5 genstande ved en lejlighed.

”Vi er i høj grad opmærksomme på det høje alkoholforbrug blandt unge kvinder. Danske unge har i forvejen et forbrug og forbrugsmønster, der er markant højere sammenlignet med unge i andre lande,” siger Niels Sandø. 

Niels Sandø understreger, at der er behov for, at alle omkring de unge tager ansvar, og sørger for sunde og gode rammer for et godt børne- og ungeliv.

”Det er så vigtigt, at forældre og andre voksne omkring de unge ved, hvad det betyder, at man drikker så meget alkohol som ung, og at de tænker over, hvilken rolle de selv spiller i forhold til deres børns alkoholforbrug ”, siger han.