FREDERICIA

Ny robot skal hjælpe borgere med at sortere plastik korrekt

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

På genbrugspladsen på Nordre Kobbelvej har man fået en robot der skal hjælpe med sortering af blød og hård plast

Fredericia Kommune har vi ambitioner om at være grønne i verdensklasse. Det gælder også affaldssortering. Ny teknologi skal derfor, ved brug af kunstig intelligens, bidrage til korrekt sortering og dermed øget genanvendelse.  

I første fase, tager forsøget med sorteringsrobotten udgangspunkt i sortering af hård og blød plast, men vores vision er, at man gennem kunstig intelligens kan scanne alle affaldstyper – måske endda også med kameraet på en smartphone.