Læserdebat

Ny borgmester i Fredericia åbner for en ny begyndelse

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia

Det er forståeligt, at Steen Wrist Ørts trækker sig fra borgmesterarbejdet. Han har haft en hård tid med mange alvorlige problemer med udskiftning af ledere og skoler, og nu på det seneste med bosteder.

Fredericia skylder Steen Wrist Ørts en tak for den store indsats i en ofte umulig situation og tid. Samtidig åbner Steen Wrist Ørts for en ny begyndelse i Fredericia.

Fredericia Kommune er et fantastisk sted med utrolig mange muligheder indenfor rigtig meget. Fredericia er centralt placeret ved tog, motorvej og en unik havn. Samtidig har Fredericia en unik historien tilbage fra midten at 1600-tallet, hvor der også kom fremmede til fra flere religioner og områder. Hvilket giver en unik historie relateret en mulig særlig turisme.

Hvis vi går til børnene og unge, så ville det sikkert være en mulighed at få tilladelse til afprøvning af nye skolemetoder, så Fredericias børn kan få en særlig mulighed for udvikling.

Det er en kærkommen mulighed for at få mere balance i kommunens befolkning, der traditionelt har lidt slagside med mangel af den intellektuelle del i form af eksempelvis et samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) om en sektion i byen. Det kunne eventuelt være en særlig havbiologisk afdeling, der kunne have særlig fokus på regenerering af havbund med praksis i Lillebælt.

Eventuelt kunne det også være med henblik på at udnytte tidevandsstrømningen i Lillebælt til energiproduktion. Energiproduktionsmæssigt ville det være muligt at omstille husene nye som nogle gamle til en tagkonstruktion med hovedareal hældende mod syd, hvorpå der kan monteres solceller.

En anden mulighed kunne være at aktivt søge tilskud til omstilling af landbruget til giftfri madproduktion. Landbruget i Fredericia kunne på den måde blive foregangsområde i Danmark med tilhørende kurser og konsulentbistand – gerne relateret til og i samarbejde med SDU.

Det kunne også være muligt at udvikle en ny form for etisk-humanitær-plejearbejde eventuelt relateret til Regeringens nye udspil, der ikke er færdigtænkt. Her kunne Fredericia være initierende for arbejdet og medfølgende kurser for udefrakommende.

Hvis der er interesse derfor, så sætter jeg mig gerne i spidsen for de indledende faser.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv