Region Syddanmark

Ny app fra Region Syddanmark skal give ro og forebygge stress hos unge

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Region Syddanmark lancerer en ny app, der skal hjælpe unge med at finde ro i hverdagen og forebygge langvarig stress

Appen er gratis og kræver ikke brugeroprettelse, og den henvender sig til unge i alderen 15-20 år. Den indeholder konkrete øvelser og gode råd om bl.a. åndedræt, studieteknik, stress, søvn, venskaber og bekymringer. Der er også små videoer med unge, der fortæller, hvordan de håndterer stress og pres under uddannelsen.

Baggrunden for udviklingen af appen er, at undersøgelser viser, at den mentale trivsel blandt unge er nedadgående. Ca. hver femte ung i alderen 16-24 år scorer lavt på den mentale helbredsskala og føler sig ofte nervøs eller stresset.

– Vi har en kæmpe opgave i at få vendt den negative udvikling i de unges mentale trivsel – både i regionen, i kommunerne og på de mange ungdomsuddannelser. Hvis ikke vi får hjulpet de unge, risikerer vi, at de udvikler langvarig stress og bliver alvorligt syge. Vores nye regionale app er et rigtig godt digitalt værktøj, som taler de unges sprog, og som er testet på en lang række unge. Jeg er sikker på, at den vil kunne hjælpe mange unge, som er presset i deres hverdag, hvad enten det er på grund af eksamener eller helt generelt, udtaler Formand for regionens psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet (V). 

Appen er et af flere initiativer, som Region Syddanmark har sat i gang for at forbedre de unges trivsel. Regionens ambition er at vende den negative udvikling i de unges mentale trivsel og sikre, at de får en god start på livet med en gennemført ungdomsuddannelse.

–  Det er vigtigt, at de unge trives og lærer at håndtere de mentale udfordringer, der kan være forbundet med at være ung og gå på en ungdomsuddannelse. For en godt gennemført ungdomsuddannelse er også en god start på det videre liv. Derfor ser vi store perspektiver i den nye ro-app, som er én ud af flere gode initiativer, vi har sat i søen for at forbedre de unges trivsel, og vi glæder os til at se, hvordan de unge tager imod appen, siger Formand for Udvalget for Regional Udvikling Michael Nielsen (K).

Udover appen har Region Syddanmark bl.a. følgende initiativer:

  • En fælles sundhedsaftale med de 22 syddanske kommuner om at samarbejde om forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel.
  • “ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser”, hvor ABC-metoden udbredes på ungdomsuddannelserne.
  • PsykInfo, der tilbyder rådgivning og støtte til grundskoler og ungdomsuddannelser.
  • Hjemmesiden Mindhelper.dk, hvor unge kan få viden og gode råd om mental trivsel.
  • Den regionale udviklingsstrategi “Sammen om fremtidens Syddanmark”, der sætter fokus på et sundt Syddanmark i trivsel.

Læs mere om regionens indsatser for at fremme de unges trivsel på regionens hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/regional-udvikling/uddannelse/unges-trivsel-og-sundhed/hjaelp-til-ungdomsuddannelser-om-unges-trivsel