FREDERICIA

Nu skal fæstningen Fredericia frem i lyset

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

 

Volden revitaliseres:

Voldprojektet er nu så langt, at fældning af træer på udvalgte steder på Fredericia Vold er sendt i udbud. Dermed går startskuddet til at realisere den storstilede plan, der skal give Fredericias helt store vartegn et løft 

Museerne i Fredericia har i løbet af efteråret peget de træer ud, som fortsat skal blive stående på Fredericia Vold. Træerne, som har fået et nummer fra 1- 64, indgår i planerne for det længeventede projekt, der skal revitalisere Volden – Fredericias store vartegn.

”Projektet har været sat lidt i bero på grund af, at vi, som alle andre kommuner, har været underlagt statens anlægsloft. Når det er sagt, så har vi brugt tiden på at tilrette skitseforslag sammen med tegnestuen og tænke os godt om, for en renovering af vores kulturarv skal gøres på en respektfuld måde og med omtanke. Det tager tid, og vi har stadig ikke sat de sidste streger”, siger René Olesen, koncernchef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune har i samarbejde med den københavnske tegnestue ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS, som vandt opgaven i foråret 2016, lavet en plan for projektet.

Volden skal stå skarpere

Voldprojektet er delt op i etaper. Første etape har fire faser, og den forventes afsluttet i udgangen af 2022.  Med ca. 30 mio. kroner på startkontoen, skænket af A P Møller Fonden i 2015, er der grobund for at gå i gang med første fase i etape 1:Kyst til kyst.

”Vi har sammen med tegnestuen prioriteret, hvad vi skal lave i første etape. Vores fokus er først og fremmest at skabe en samlet forbindelse, så du kan tage en tur på Volden fra kyst til kyst. Blandt andet skal der bygges nye porte ved Prangervej og Kongens Port”, siger René Olesen og fortsætter:

”Volden skal også stå skarpt, så du ikke er i tvivl om, at der er tale om en fæstning. Det kræver, at vi rydder udvalgte steder for beplantning og selvfølgelig med respekt for det liv, der er på Volden i dag. F.eks. skal Dronningens Bastion fortsat være et vildt område”.

I første omgang drejer det sig om Kongens Bastion, Danmarks Bastion og ravelinen nord for Kongens Port, der er groet stærkt til. Planen er at rydde udvalgte træer og buske, så Voldens skarpe former bliver synlige, og det giver nye muligheder for at formidle fæstningens historie. Rydningen påbegyndes i det tidlige forår 2020, og Fredericia Kommune har netop sendt opgaven i udbud.

 

En åben snak om Volden

Fredericia Kommune har siden projektstart været i løbende dialog med naboerne til Volden, som har været inviteret med på voldvandringer og workshops. Dialog er en stor del af projektet.

”Vi bruger alle sammen Volden, og det er derfor vigtigt, at vi har en åben snak om, hvad der skal ske med den. Vi har gjort meget ud af at fortælle om projektet med udstillinger, voldvandringer og borgermøder, hvor tegnestuen har deltaget. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med, når vi går i gang”, siger René Olesen, koncernchef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune.

Da Fredericia Vold er et fredet fortidsminde, er Fredericia Kommune i løbende kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen.

Fæstningen Fredericia

 • I 2012 modtog Fredericia Kommune 50 mio. kroner fra A. P. Møller Fonden til bevaringsværdige bygninger i bymidten
 • I juni 2016 modtog Fredericia Kommune yderligere en donation på 50 mio. kroner fra P. Møller Fonden. 15 mio. kroner til at fortsætte arbejdet med bevaring af bygninger inden for Volden og 35 mio. kroner til at styrke Voldens karakter og landskab. Begge projekter bidrager til at synliggøre fortællingen om fæstningsbyen Fredericia.
 • Fredericia Kommune samarbejder med den københavnske tegnestue ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS, som vandt opgaven i en udbudt arkitektkonkurrence i foråret 2016 finansieret af donationen.
 • Projektet er delt op i etaper over en forventet 3 årig periode, hvor der i første etape Kyst til kysttages hul på:
  • at genskabe forbindelsen på Volden, så du kan gå fra ”kyst til kyst”
  • nye porte ved Prangervej og Kongens Port
  • Kongens og Danmarks Bastion samt ravelinen, der ryddes for beplantning
  • En promenade langs voldfod ved Vester Voldgade
  • Landsoldatpladsen
  • ny elevator i Danmarks Port

Se planen for fæstningsbyen Fredericia på Fredericia Kommunes hjemmeside: https://www.fredericia.dk/fæstningsbyenfredericia