Kort Nyt

Nu får alle skoleelever mulighed for at skifte fag i folkeskolen ud med valgfag på en erhvervsuddannelse

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Alle landets kommuner kan nu søge om at tilbyde elever forløb, hvor de i 8. og 9. klasse kan skifte fag i folkeskolen ud med valgfag på en erhvervsuddannelse. Tidligere forsøg med sådanne forløb har styrket elevernes motivation for at gå i skole og givet dem lyst til at tage en ungdomsuddannelse.

Alle landets kommuner kan nu søge om at tilbyde elever forløb, hvor de i 8. og 9. klasse kan skifte fag i folkeskolen ud med valgfag på en erhvervsuddannelse. Tidligere forsøg med sådanne forløb har styrket elevernes motivation for at gå i skole og givet dem lyst til at tage en ungdomsuddannelse. 

Siden 2020 har udvalgte elever i 8. og 9. klasse modtaget undervisning i færre fag i folkeskolen, mens de sideløbende er blevet undervist i valgfag på erhvervsud-dannelser som en del af forsøget eud 8/9. De foreløbige resultater fra forsøget har medført, at samtlige kommuner nu får mulighed for at tilbyde elever ordningen.

Erfaringerne fra forsøget er overordnet set positive, både hvis man spørger lærere, forældre og eleverne selv. Eleverne, der er blevet tilbudt ordningen, har tidligere haft et højt fravær og lav motivation for at gå i skole. Men for stort set alle elevers vedkommende har dette rykket sig, efter de blev en del af eud 8/9. 

Elevernes motivation for at gå i skole er vokset, og de trives generelt bedre. Det kan blandt andet skyldes, at eleverne oplever, hvorfor det er vigtigt med fag som matematik eller fysik, når de arbejder mere praktisk med fagenes indhold på erhvervsskolen, ligesom det kan skyldes, at de får bedre relationer til både klassekammerater og lærere. 

”Vi skal hele tiden huske de elever, som ikke lærer bedst ved at sidde stille i klasseværelset hele dagen. Derfor er jeg glad for, at alle kommuner nu kan komme til at tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse de her praktiske forløb. Jeg håber virkelig, at mange kommuner griber muligheden og ansøger om at deltage i eud 8/9”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.