Læserdebat

Noget svineri der koster!

Læserdebat af: Allan Søgaard-Andersen, EU-Kandidat for SF

Danmarks 6. rigeste mand Torben Østergaard Nielsen har efterladt både en miljømæssig og en økonomisk kæmpe regning til især borgerne i Randers Kommune. 

Det er en aldeles urimelig ageren denne rigmand lægger for dagen, og man kan kun håbe at der juridisk kan gøres noget, således han kommer til at hæfte økonomisk for den kæmpe regning, der ligger foran samfundet og især Randers Kommune. 

Randers Kommune står i en frygtelig situation, da regningen kommer oveni massive besparelser på børn, ældre og handicappede, ovenpå Regeringens økonomiske benlås alle kommuner er underlagt.

I realiteten risikerer Randers Kommune, at udgifterne til oprydningen i Ølst ved Nordic Waste skal finansieres af yderligere besparelser på bl.a. daginstitutioner, skoler og i ældreplejen. Regeringen skal efter min opfattelse garantere, at Randers Kommune holdes økonomisk fri af udgifter til denne oprydning samt eventuelle følgeudgifter. 

Regeringen bør derudover ovenpå denne katastrofe iværksætte en gennemgang og kontrol af alle de firmaer som renser forurenet jord, således lignende miljøkatastrofer kan undgås. 

Som byråd er det en pligt at lære af egne fejl, det gør i så ikke

Læserdebat af: Poul Rand, lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia Kære byråd. I svigter igen, igen og igen. Ja i burde have en dummebøde. Specifikt har mislykkede ansættelser af ledere og direktører, der ikke har levet op til forventningerne, påført kommunekassen betydelige udgifter, uden at borgerne ser en mærkbar forbedring. Skulle vælgernes hukommelse være svagere […]

Landbruget og CO2-afgiftsmisforståelse

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia Hovedparten af drivhusgasserne, der udledes fra landbruget er CO2 og CH4 også kaldet kuldioxid og metan. Begge gasser dannes på baggrund af kulstof (C), der kun kan kommer fra atmosfæren eller ved tilførsler udefra igennem de handelsgange, der foregår vedrørende landbruget. Når planter gror, så indoptager de kulstof […]

Kolding har ”flyttet” sig og tak for det

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Kolding har i flere år arbejdet på et fantastisk projekt – Marina City – der med etableringen af en ny og eksklusiv bydel i vandkanten i den indre del af Kolding fjord, skal være med til at skabe tilflytning og trivsel i skønne […]

Uber-haubt ikke en løsning

Læserdebat af: Allan Søgaard-Andersen, EU-kandidat for SF, Fredericia I et desperat forsøg fra de borgerlige partier i Regeringen, har man foreslået at invitere Uber ind i persontransportsektoren igen. Det er et frygteligt forslag af utroligt mange grunde. Uber er berømt for dårlige arbejdsvilkår samt uorden i skatter og afgifter. At et regeringsparti som Venstre foreslår […]

Forstyr ikke vore cirkler – vi kan selv

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia Øsamfund har nogle indspiste forståelser af at være en sammentømret menneskegruppe med fælles selvforståelse, der viser sig i indstillingen ”os og de andre”. Sådanne samfund taler om tilflyttere i første, anden og tredje generation, hvor det er tilflytteren og tilflytterens datter, der er lidt specielle. ”moderen var lidt […]

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv