Kort Nyt

Nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på Raffinaderiet kan medføre synlig røg og lugt

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Raffinaderiets flare: Nødvendigt vedligeholdelsesarbejde medfører ændringer

Fra den 14. april 2024 vil raffinaderiets flare, flammetårnet, i Fredericia se anderledes ud end normalt. Dette skyldes nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, som kan resultere i mere synlig røg fra hovedskorstenen og potentielt lugtgener.

Arbejdet kræver ændret drift

Vedligeholdelsesarbejdet betyder, at raffinaderiet skal drifte anlægget lidt anderledes end normalt. Dette kan medføre, at flammen på flaren til tider vil være større og mere synlig fra afstand.

– Arbejdet forventes at vare i en periode, og raffinaderiet beklager eventuelle gener, som dette måtte medføre, lyder det fra pressechef ved Crossbridge Energy, Torben Øllegaard Sørensen.

Vedligeholdelsesarbejdet:

  • Ændret drift: Vedligeholdelsesarbejdet kræver, at raffinaderiet drives anderledes end normalt. Dette kan resultere i, at flammen på flaren til tider er større og mere synlig fra afstand.
  • Potentielle lugtgener: Der er en risiko for lugtgener i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet. Raffinaderiet vil dog forsøge at imødegå dette ved at omlægge produktionsprocedurer.