Læserdebat

Nødvendigt at undersøge sager om førtidspension

Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og medlem af beskæftigelses- og sundhedsudvalget, Det Konservative Folkeparti

Fredericia har fortsat brug for en fokuseret indsats i beskæftigelsen og indsatsen overfor ledige borgere. Desværre ligger Fredericia fortsat højt, når det gælder personer på overførselsindkomster hvor førtidspension er et af problemerne. Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi forholder os til det, og sikrer at de personer, der har en arbejdsevne rent faktisk også kommer på arbejdsmarkedet.

Vi har brug for at styrke beskæftigelsesindsatsen alt, hvad vi kan, og desværre har Fredericia fortsat flere på offentlig forsørgelse, end vi burde forvente. I en styrket beskæftigelsesindsats handler det om den enkelte ledige, og hvordan vi på den ene side bedst muligt sikrer, at vedkommende får en tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra de evner, den enkelte har, og hvordan vi på den anden side bedst muligt sikrer virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

I Fredericias beskæftigelsesplan for 2023 er der et generelt fokus på indsatsen i forhold til borgere, som modtager offentlig forsørgelse. Samtidig er der et særligt fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og et rummeligt arbejdsmarked.

Vi er langt fra i mål med at styrke beskæftigelsen i Fredericia og få flere på arbejdsmarkedet.

Med en fortsat stor gruppe af borgere, der bl.a. er tilkendt førtidspension, ser jeg et endnu mere presserende behov for, at der laves en gennemgang af de sager, hvor borgere tidligere er tilkendt førtidspension med henblik på at vurdere, om der er sket ændringer der gør, at den pågældende er i stand til at passe et arbejde. Det er vi ganske enkelt forpligtet til.

Det er nødvendigt, så vi sikrer, at personer, der kan indgå på arbejdsmarkedet, også gør det, og dermed sikrer mere værdi for den enkelte og for arbejdsmarkedet.

Det handler om retssikkerhed og at udvise ansvarlighed overfor borgerne i deres egne sager, og det handler om at styrke beskæftigelsesindsatsen i Fredericia.

For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at ingen personer modtager overførselsindkomst i længere tid end nødvendigt. Det handler om at udvise ansvarlighed overfor borgerne, og det handler om at styrke beskæftigelsen i Fredericia.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde på, hvordan vi bedst muligt får genoptaget førtidspensionssager med henblik på at undersøge borgernes mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Til gavn for borgerne og til gavn for beskæftigelsen i Fredericia.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv