TRAFIKKEN

Nedslidt asfalt får nyt bærelag på E20 ved Fredericia

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Strækningen mellem Motorvejskryds Fredericia og rampeanlæg 59 Fredericia S er så nedslidt, at den både skal have nyt bærelag og slidlag. Det betyder også, at arbejdet ikke kan udføres som traditionelt aften- og natarbejde.

Hver dag i en lang årrække har asfalten på E20 ved Fredericia hjulpet titusindvis af trafikanter med at komme fra A til B. Det slider på fundamentet, der nu har udtjent sin værnepligt. Asfalten er så medtaget, at det ikke er nok at udskifte slidlaget, men at der også skal lægges nyt bærelag.

Derfor vil der i den kommende tid blive udført vejarbejde i inderste spor i østgående retning mellem Motorvejskryds Fredericia og rampeanlæg 59 Fredericia S, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Fordi asfalten skal graves op helt ned til bærelaget, er det nødvendigt at arbejde i dagtimerne. For at være mindst muligt til gene sker dette i weekenderne – nærmere bestemt fra fredag 1. september kl. 19.00 til mandag 4. september kl. 6.00 og igen fra fredag 8. september kl. 19.00 til mandag 11. september kl. 6.00.

E20 ved Fredericia får nyt asfalt i september. Foto: Vejdirektoratet

Sådan foregår arbejdet

Arbejdet begynder med, at asfaltarbejderne affræser det gamle bærelag og slidlag. Herefter udlægger de et nyt bærelag og derefter et nyt slidlag. Til slut bliver der påført nye vejstriber.

Udlægningen af bærelag og slidlag sker á tre omgange, da hvert lag skal have tid til at afkøle. Det betyder, at arbejdet ikke kan udføres som traditionelt aften- og natarbejde.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Information til trafikanterne

Arbejdet vil få følgende konsekvenser for trafikanter i østgående retning fra Kolding og Taulov:

 • Østgående trafik fra Kolding ledes før sammenfletningen ved Motorvejskryds Fredericia over i vestgående spor med ét farbart spor frem til efter rampeanlæg 59 Fredericia S.
 • Tilkørselsrampen ved rampeanlæg 61 Taulov i østgående retning vil være spærret.
 • Tilkørselsrampen ved rampeanlæg 60 Fredericia V i østgående retning vil være spærret.
 • Frakørselsrampen ved rampeanlæg 59 Fredericia S i østgående retning vil være spærret.

Arbejdet vil få følgende konsekvenser for trafikanter i østgående retning fra Vejle:

 • Østgående retning fra Vejle indsnævres til ét spor før sammenfletningen ved Motorvejskryds Fredericia og fortsætter i yderste spor forbi vejarbejdet frem til rampeanlæg 59 Fredericia S.

Arbejdet vil få følgende konsekvenser for trafikanter i vestgående retning fra Fyn:

 • Vestgående retning fra Fyn indsnævres til to spor kort før rampeanlæg 59 Fredericia S.

Mens ramperne er spærret, vil der være skiltet med omkørsel. Vejdirektoratets beregninger af trafikken viser, at der må forventes kø. Trafikanter skal derfor forberede sig på lidt ekstra rejsetid.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Sådan kører du sikkert forbi et vejarbejde

 • Koncentrer dig om din kørsel
 • Vær opmærksom på ændringer på vejen
 • Respekter hastighedsgrænsen
 • Hold afstand til forankørende
 • Hold din vognbane frem til flettepunktet
 • Vær opmærksom på udrykningskøretøjer