Læserdebat

Nedbringelse af sygefravær gavner ældreplejen

Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, næstformand Senior- og Socialudvalg, Det Konservative Folkeparti

Senior- og Socialudvalget har på seneste møde fået en god orientering om det igangværende arbejde med at nedbringe sygefravær indenfor plejen. Et nødvendigt arbejde, som har stor betydning for medarbejderne og for at styrke ældreplejen i Fredericia. Men ligeså vigtigt er det at fremhæve og anerkende de mange områder og medarbejdere, som har et lavt sygefravær.

At nedbringe sygefraværet er en vigtig del af at skabe en attraktiv arbejdsplads. Derfor er det også glædeligt, at der nu er skruet op for arbejdet med at reducere sygefraværet indenfor ældreområdet til gavn for både medarbejdere og borgere.

Selvom det store arbejde med at nedbringe sygefravær ligger hos ledere og medarbejdere i kommunen, så er det vigtigt at vi også har en politisk retning for at nedbringe og forebygge sygefravær.

Som politiker er jeg optaget af to overordnede ting, nemlig at vi leverer den bedst mulige kvalitet overfor borgerne, og at vi har en attraktiv arbejdsplads og god arbejdskultur, hvor der er omsorg for den enkelte medarbejder og samtidig klare forventninger og prioriteringer i forhold til opgaven. Det gælder både forventninger mellem politikere og forvaltning, ledere og medarbejdere og i forhold til borgerne.

Og så har vi en løbende opgave i afbureaukratisering, hvor vi afskaffer og minimerer overflødige arbejdsgange og procedurer. Dette hænger naturligt sammen med at nedbringe sygefraværet.

I det igangværende arbejde skal vi også være opmærksomme på de områder og medarbejdere, som har lavt sygefravær. Det er heldigvis langt størstedelen, og det er vigtigt at dette bliver en langt mere synlig del af dagsordenen. Områder der lykkes med at have et lavt sygefravær skal fremhæves og inspirere andre.

Samtidig er det nødvendigt at nedbringe sygefraværet af hensyn til de ressourcer, der er på ældreområdet, da det også handler om at skabe de bedste arbejdsvilkår for alle medarbejdere og samtidig sikre gode forudsætninger for at kunne rekruttere nye medarbejdere til området.

For mig og Det Konservative Folkeparti er det en vigtig mærkesag, at der er et solidt fokus på at få nedbragt sygefraværet i Fredericia Kommune til gavn for medarbejdere og borgere, og jeg ser frem til, at arbejdet udfoldes til flere områder.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv