FREDERICIA

Naturafdelingen: Volden klippes og plejes med tanke på biodiversitet og byens tilbud om oplevelser

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Cecilie Roed Schultz (Ø) rejste i sidste uge spørgsmålet om, om Fredericia Kommune passer godt nok på biodiversiteten på vores historiske voldanlæg

Fredericia vil gerne være en grøn kommune, og visionenes overskrift er “Grøn i verdensklasse”. Derfor satte DanmarkC TV sig for at undersøge, om den måde Fredericia Kommune plejer Fredericia Vold på bryder med de flotte tanker i Visionen for Fredericia, og om Kong Frederiks besøg kan være grund til at biodiversiteten ødelægges?

Kongens besøg i Fredericia til Royal Run
Det er korrekt, at klipningen på Fredericia Vold er startet ca. 14 dage før det plejer at ske. “Græsklipningen påbegyndes normalt medio maj og er afsluttet til 5.-6. juli dagene. I år har vi påbegyndt græsklipningen på en mindre del af arealerne, 14 dage tidligere end normalt.” oplyser Bo René Schjødt Andersen, der er fagchef for Erhverv, Mobilitet og Byudvikling.

Græsklipningen er nøje planlagt, og hænger sammen med Royal Run, hvor Fredericia Kommune ønsker at der skabes plads til publikum “så der sikres en god afvikling af Royal Run” forklarer fagchefen.

Med den klipning der nu er udført, er det planen det skal medvirke til en sikker afvikling af løbet, og Bo René Schjødt Andersen opfordrer til, at publikum holder sig inden for de områder der er slået.

Skal hele voldanlægget klippes og slås?
Bestemt ikke, oplyser Fredericia Kommune. Voldanlægget fylder ikke mindre en 50 hektarer, hvilket svarer til ca. 70 fodboldbaner! Ud af de 50 hektarer plejer Fredericia Kommune 4 hektarer, hvilket svarer til 8 procent – eller cirka 4,6 fodboldbaner.

Både godt og skidt
Til DanmarkC TV siger direktør for Vækst, Teknik og Klima, René Olesen blandt andet: “Den tidlige klipning, bestyder også, at græsserne ved at blive klippet ned nu, giver lys til andre blomstrende urter som også har stor værdi for biodiversiteten/insektlivet når vi kommer lidt længere hen,” og tilføjer “Selvfølgelig var der nogle tidlige blomster som var gode/gavnlige og som nu er blevet klippet ned.” René Olesen påpeger, at det så langt fra er hele volden der klippes ned.

Rettelse
Cecilie Roed Schultz (Ø) nævner, at plejen af Fredericia Vold hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Det nægter udvalgsformand Peder Tind (V), og guider DanmarkC TV videre. Til gengæld vil formanden for Tekniske Udvalg, John Nyborg (A) gerne påtage sig “ejerskabet” af Fredericia Vold.

Fredericia Vold med markering (gul) af områder der bliver vedligeholdt. Foto/grafik: Fredericia Kommune.