Læserdebat

Militær tjeneste fungerer godt med mandlig værnepligt og kvindelig værneret: Kvinder skal ikke tvinges til værnepligt

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, medlem af Fredericia Byråd og Regionsrådet i Syddanmark

Ligestilling og kvindelig værnepligt er to vidt forskellige ting. Det er et overgreb på rigtig mange kvinder at fratage dem retten til selv at vælge en militær uddannelse.

I et håbløst forsøg på at indføre ligestilling mellem kvinder og mænd er der stærke holdninger til, at påtvinge alle kvinder værnepligt. I forvejen har alle kvinder ret til at blive uddannet til soldat. Den såkaldte værneret. Blandt adspurgte professionelle kvindelige soldater og kvindelige soldater med værneret ønsker de fleste en reel kvindelig værnepligt – sikkert fordi de selv har valgt militæret til.

Jeg har al mulig grund til at anerkende kvindelige soldater. De har være en fast og anerkendt del af min tjeneste gennem 42 års tjeneste i Hæren.

I debatten savner jeg dog modvægten, altså de mange kvinder der ikke kan se sig selv gennemgå en hård militær uddannelse og efterfølgende indsættelse i en ”skarp” operation, som vi har set på Balkan og i Afghanistan. Værneretten giver kvinden en mulighed for at forlade uddannelse – når som helst- hvis motivationen eller kræfterne svigter.

En værnepligt giver ikke mulighed for et tilbageløb til det civile samfund. Værnepligtige soldater er fraskrevet den mulighed. Det er alene en alvorlig skade eller sygdom, der kan kassere – sådan hedder det – en værnepligtig, der herefter hjemsendes som kasseret. Kvindelige værnerets soldater har i de fleste tilfælde sat sig grundigt ind i de tjenstlige vilkår og krav.

Derfor er ”piger i trøjen” stærkt motiverede og godt forberedte. Forsvaret informerer forud for mødet i Forsvaret soldaten om en hensigtsmæssig forberedende træning. Overgangen fra civil til soldat er en voldsom omstilling, hvis den grundlæggende træningstilstand ikke er solidt funderet. Unge i den værnepligtige alder er delt mellem normalvægtige og alment trænede, til overvægtige/svært overvægtige og utrænede.

Disse unge mennesker i den sidste gruppe er svære at træne op inden for værnepligtstiden og derfor er risikoen for skader stor.

Militærtjeneste kan gøre utroligt megen skade på kvinder der Ikke drømmer om en militær uddannelse. Kvinder der ikke har fysikken til strabadserne eller er for tunge eller mangler de fysiske anlæg vil fra dag et, blive dem der hundses med, fordi de ikke kan følge tempoet.

Kvindelig værnepligt er ikke ligestilling. Det er tvang. Det er at fratage kvinder en valgmulighed. Militærtjeneste er ingen ”leg” som alle skal prøve og har ”godt af”.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv