FREDERICIA

Mange unge i tvivl om samtykke til sex

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En ny rapport peger på udfordringerne ved samtykkeloven

Selvom samleje uden samtykke har været defineret som voldtægt siden 2021, viser en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd, at mange danskere, særligt unge, fortsat kæmper med at forstå og kommunikere omkring samtykke. Rapporten fremhæver, at over en tredjedel af de unge finder det unaturligt at spørge om samtykke, og at mange har vanskeligheder med at tolke samtykke baseret på kropssprog.

Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd, udtaler: “Det er et stort samfundsproblem, at vi fortsat oplever tusindvis af voldtægter hvert år… Vi skal nu finde ud af, hvordan samtykke konkret praktiseres.”

Undersøgelsen

Ifølge undersøgelsen efterlyser især de unge mere viden om samtykke. Mange føler sig utilstrækkeligt informeret, hvilket gør det sværere at navigere i praksis. Katrine Amalie Keller, videnskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd, påpeger vigtigheden af åben kommunikation omkring sex og samtykke.

Erik Christensen tilføjer: “Selvom flertallet af unge føler sig i stand til at navigere i det her, er rigtig mange unge usikre på, hvordan de udtrykker eller sikrer sig samtykke til sex.”

Diverse data fra undersøgelsen viser også en bekymring blandt mænd, især unge, over potentielle fejlagtige voldtægtsanklager efter indførelsen af samtykkeloven.