Læserdebat

Lokale udbuds- og indkøbsprincipper hæmmer små og mellemstore erhvervsdrivende

Af: Karsten Byrgesen, Regionrådsmedlem og byrådsmedlem for Nye Borgerlige

Fredericia kommune bruger i runde tal 300 millioner kroner om året på byggeri- anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Langt størstedelen af de mange millioner går til virksomheder der ikke har hjemsted i Fredericia. Det kan der i det enkelte tilfælde være en god grund til, f.eks. omfattende asfaltarbejder.

Den kommunale forvaltning udbyder som hovedregel de kommunale arbejdsopgaver i store klaser, så interesserede store virksomheder kan byde ind. Men der er noget galt. De udbudte klaser er nemlig ofte så store, at mindre lokale erhvervsdrivende udelukkes fra at få del i det kommunal fællesskabs byggeri- og vedligeholdelsesopgaver.

Derfor er det forståeligt, når mange små og mellemstore Fredericianske virksomheder oplever, at de ikke gives mulighed for at kunne inkluderes.
Mange af disse virksomheder står med en begrænset arbejdsstyrke og en økonomi, der ikke passer godt ind i store millionudbud.

Udbudsområdet bør gentænkes, da den nuværende kurs ”klemmer” mange små og mellemstore virksomheder, hvilket kan føre til, at arbejdspladser og penge forsvinder ud af vores by. Det betyder også et reduceret grundlag for, at lokale virksomheder og håndværksmestre motiveres til at uddanne lærlinge.

Hvis Fredericia som lokalsamfund skal trives og udvikles skal det gamle princip om at købe lokalt genindspilles i udbuds- og indkøbsaftaler.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv