TAULOV

Landsbypuljen støtter to legepladser i Professorkvarteret i Taulov

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Ansøgeren er Grundejerforeningen Professorkvarteret – Niels Bohrs Vej/Engelundsvej, Taulov

Der er søgt om støtte til de to legepladser der er i området, med to gange 50.000 kr.

Udvalgsformand for Teknisk Udvalg, Christian Bro (A), fortæller efter dagens udvalgsmøde, at han “er rigtig glad for at der er grundejerforeninger der ser muligheder i Landsbypuljen, for det er netop det der er hensigten, at vi gerne vil lidt tættere på borgerne. Ellers er det typisk fællesforeninger, men med landsbypuljerne har vi mulighed for at komme et spadestik dybere.”.

I ansøgningen gøres der opmærksom på, at “legepladserne i vores område er offentlige legepladser og anvendes, når omkringliggende børnehaver, vuggestuer og dagplejer er på tur med børnene, så derfor er målgruppen noget større end blot de omkringboende beboere.”.

Ønsket er fra Grundejerforeningen, at kunne etablere to legepladser der ser sådan ud:

Endelig hedder det i ansøgningen, som Teknisk udvalg nu har nikket ja til:
“Professorkvarteret i Taulov håber at kunne skabe nogle legepladser og omgivelser, der modsat de nuværende faciliteter, opfordrer til leg og social interaktion imellem børn og deres forældre. Vi håber, at de legepladser vi gerne vil opføre kan være med til at skabe relationer blandt områdets børn og deres familier. Samtidig vil de rette faciliteter hjælpe fysisk, mens de også sætter fantasien i gang, så børnene kan finde de gode lege, som de har lyst til at lege med hinanden.”