FREDERICIA

Lærernes formand Per Breckling om sparekataloget

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Specialskole rammes hårdt af spareforslag

Forvaltningen har lagt op til en kraftig regulering af de økonomiske midler tildelt til undervisning og fritidstilbud på Frederiksodde Skolen. Fra 2024 til 2027 vil der være en årlig besparelse på 6 mio. kr., hvilket vil resultere i en nedskæring på 10,5 årsværk årligt, hvis spareforslaget bliver gennemført.

Lærernes formand i Fredericia, Per Breckling ser det svært at skulle spare 10,5 årsværk på Frederiksodde skolen:

– Der har vi ca. 235 elever gående, som alle sammen er visiteret derud fordi at de har nogle særlige behov. Det er elever som ikke profiterer af at være i en almindelig klasse, de går så derude under nogle særlige vilkår, det er nogle mindre klasser, med ekstra resurser. Dem vil man så spare 6 millioner på, og den måde det er foreslået sparet, det er på personalet – og det er lærere og pædagoger der skal være færre af, siger Per Breckling.

Det lyder sprængfarligt?

– Ja det er det i særdeleshed når man ser deres budget, de har et budget på 70 millioner og 6 millioner – det er godt 9 procent, og man kan tage enhver forretning og sige hvis man lige med ét hug skærer 9 procent væk, så bliver det en anden opgaveløsning man laver bagefter, siger Per Breckling og fortsætter:

– Det som er den store problematik i det her, tænker jeg – det er jo at vi har nogle elever som i forvejen har det svært, faktisk dem der har det sværest i Fredericia, og deres forhold forringer man så. Det gør det ikke nemmere for dem, og det gør det ikke nemmere for personalet at lykkedes i forhold til de her børn, siger Per Breckling om spareforslaget – se videoen øverst i artiklen.

Spareforslagets høringsperiode gik fra tirsdag den 29. august 2023 frem til og med mandag den 11. september 2023 – og går nu ind i en periode med politiske forhandlinger resten af september.
Planen for budgetlægningen er som følger:

  • 29. april – Byrådet – 1. budgetseminar
  • 22. august – Byrådet – 2. budgetseminar
  • 28. august – Økonomi- og Erhvervsudvalget – 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og foreløbige takster for 2024
  • 29. august – 11. september – Budgetforslag i høring – frist 11. september 2023
  • 4. september – Byrådet – 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og foreløbige takster for 2024
  • September – Politiske forhandlinger
  • 2. oktober – Økonomi- og Erhvervsudvalget – 2. behandling af budgetforslag 2024-2027 og endelige takster for 2024
  • 9. oktober – Byrådet – 2. behandling af budgetforslag 2024-2027 og endelige takster for 2024

Kilde: Fredericia Kommune

besparelseskatalog_-_budget_2024-2027 herunder:

“Besparelsen vil medføre en højere klassekvotient (pt. ikke beregnet). Det betyder samtidig at lærer/elevtiden reduceres som følge af forslaget. Der er ikke taget forbehold for at skoleåret er i gang, hvorfor der i 2024 vil være behov for tilbageholdenhed fra årets start, lige som der vil være behov for revurdere alle former for tildelinger. Ved en besparelse på 6,000 mio. kr. vil Frederiksodde Skole skulle afskedige 10,5 årsværk”, skriver Forvaltningen i spareforslaget.

Forslaget er ét af mange forslag til besparelser – som Byrådet nu skal forhandle om inden budgettet godkendes, der skal tages nogle hårde valg i den kommende periode. For der skal findes godt 60 millioner kroner i budgettet. I Byrådet er man godt klar over at det bliver svært, her er hvad Borgmester Steen Wrist (A) havde at sige om de kommende budgetforhandlinger efter det seneste byrådsmøde den 4. september:

Lærernes formand i Fredericia, Per Breckling kommenterer på spareforslag vedr. Frederiksodde skolen. Foto: DanmarkC TV