FREDERICIA

LAD IKKE SYGDOM ELLER SMERTE STYRE DIT LIV

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Kommune udbyder nu forårets kursusforløb af Stanford Patientuddannelserne til borgere med kronisk sygdom, kroniske smerter, angst og depression

Stanford Patientuddannelserne tilbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, Sundhedsstyrelsen og TrygFonden. Instruktørerne på uddannelsen er mennesker, som selv har erfaring med kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression og dermed ved, ”hvor skoen trykker”.

Formålet med kurserne er at give inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selv om du har kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression. På kurset er der fokus på at tackle problemer og udfordringer, så det er dig – og ikke sygdommen eller smerterne, der styrer dit liv.

Hvert kursus består af 6- 7 moduler, ét modul om ugen i 6 eller 7 uger. Hvert modul varer 2 ½ time.

 

Følgende kurser udbydes i første halvdel af 2014:

 Lær at tackle kronisk sygdom:

Fra den 17. februar til 24.marts 2014, – seks mandage fra kl. 14.00-16.30  i Korskær Medborgerhus

Der er informationsmøde i Korskær Medborgerhus mandag den 3. februar kl. 13.00-14.00.

Lær at tackle kroniske smerter:

Fra den 25. februar til 01.april 2014, – seks tirsdage fra kl. 14.00-16.30 i FrivilligCenter Fredericia.

Kurset er et lokalt samarbejde med Sundhedsfremme-gruppen i Korskær og SønderKorskær-projektet.

Lær at tackle angst og depression:

Fra den 23. april til 04. juni 2014, – 7 onsdage fra kl. 10.00-12.30

Det er gratis at deltage i kurserne, og de henvender sig også til pårørende.

Du kan få nærmere oplysninger og tilmelde dig hos Lisbeth Møllegaard Hansen, Det Forebyggende Team, tlf.: 7210 5851 (dagligt kl. 8.00-9.00) eller på mail: lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

Du kan også læse mere på Fredericia Kommunes sundhedsside:

http://fredericia.dk/Borger/Sider/Sundhed%20og%20sygdom/Lev-med-kronisk-sygdom-eller-smerter.aspx og på www.patientuddannelse.info

Alle borgere i Fredericia kan deltage i kurset.