MEDDELSER

Kultursamarbejde pa tværs

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

-Jo bedre, vi kender hinanden, jo lettere bliver samarbejdet! Ordene er Helle Tengsteds. Hun er Gæste- og arrangementschef ved Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus – og har netop deltaget i et kulturmøde med kulturaktører fra Frederica, Kolding og Middelfart. Formålet med mødet var at samle kulturaktører i Destination Lillebælt og etablere konkrete samarbejder, som kan løfte kulturområdet. Og der er behov for at få flere kulturaktører med ind i netværket var deltagernes melding på mødet.

-Vi ser møderne som en god mulighed for at holde os orienterede om udviklingen i området, og vedligeholde kontakten til gamle samarbejdspartnere og finde nye, fortæller hun.

-Eksempelvis bragte en netværksøvelse os sammen med Dansk Sygeplejehistorisk museum, som står overfor en renovering. Det er vi jo i fuld gang med; og mange af vores erfaringer kan de måske have gavn af. Vi skal bestemt undersøge mulighederne for forretningsudvikling på tværs af museerne i fremtiden, slutter Helle Tengsted.

Det er Anders Johansen, udviklingskonsulent ved Destination Lillebælt, glad for at høre.

-At få aktørerne i destinationen til at mødes og se gevinsten ved at samarbejde – også på tværs af kulturelle interesser – er én af vores vigtigste opgaver i Destination Lillebælt, siger han.

Kulturen er bindemidlet i turismen i Lillebælt, og Destination Lillebælt vil derfor gerne understøtte kulturområdet ved at bringe det tættere sammen med resten af turismeområdet. Initiativet skal understøtte eksisterende tiltag som for eksempel Trekant Danmarks kulturstrategi.

Næste kulturmøde forventes at blive afholdt i efteråret.