FREDERICIA

Korskærparken afviklede den årlige høstfest i det bedst tænkelige vejr

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Foreningen Korskær stod som arrangør, og der var tilbud til både små og store fra kl. 9 til 17

Det startede kl. 9 med gratis morgenbord til alle der havde lyst til at deltage, og dagens underholdning blev indledt med en festlig optakt ved “6. Juli Garden”.

Underholdning bestod derudover af “Foke Friends” og “Julian Maraboto Trio”, og ikke at forglemme “Ellas Banko” med gode gevinster.

For børn var der hoppeborge og selv skudhastighed på en fodbold kunne måles. Frivillige sørgede for, at alle børn hyggede sig, og kunne komme til.

Grillen var naturligvis tændt, og dagen igennem blev der solgt diverse drikkevarer.

Nadia var en af de tilfredse mødre, der hyggede sig sammen med andre forældre.
Foto: DanmarkC TV.

Formanden for “Foreningen Korskær”, Kjeld Hansen, glædede sig blandt meget andet over, over “at der virkelig var gang i den, når han var ovre ved børneaktiviteterne”.

Kjeld Hansen glæder sig over de mange fremmødte, der havde en hyggelige dag samme.
Foto: DanmarkC TV.

DanmarkC TV bringer om kort tid en indslag fra høstfesten, der må siges at være en årlig tradition i Korskærparken.

Høstfest i Korskærparken med hyggelige tilbud til børn og voksne. Foto: DanmarkC TV.