FREDERICIA

KOMMUNEN VIL UDLEJE RETTEN TIL JAGT

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Kommune vil udleje retten til jagt på udvalgte naturområder

Miljø- og Energiudvalget har besluttet at tilbyde jægere mulighed for at udøve jagt på dele af de kommunale naturarealer mod betaling. I første omgang udlejes jagten i Randal skov og Nyskov samt i et lille område ved Holm Sø.

Fredericia Kommune driver en række skove, hvorfra der blandt andet sælges brænde og flis. Herfra opstod tanken om også at udleje retten til jagt i skovene.

 

”Vi vil forsøge at udleje retten til jagt på nogle naturområder, og se, om der er den efterspørgsel fra jægerne, som vi forventer. Hvis der er økonomi i det, er det positivt for kommunen, og for jægerne vil det give gode naturoplevelser”, siger formand for Miljø- og Energiudvalget Christian Bro.

 

Jagten vil ikke ændre på andres brug af skovene. De aftaler, som indgås mellem kommunen og jægerne sikrer, at alt foregår efter lovens forskrifter og fuldt forsvarligt. Jagten må kun udøves af jægere, som via uddannelse har erhvervet jagttegn. Der vil blive skiltet ved jagterne, og skoven vil være åben for alle andre samtidig. Der bliver ikke fodret eller udsat fugle eller vildt.

 

Som noget særligt vil jagten ved Randal skov og Nyskov være buejagt. Interessen for buejagt er stigende, og så er det en næsten lydløs form for jagt, som ikke generer omgivelserne. Derfor passer jagtformen godt ind i det bynære område med hundeskov.

 

”Det er klart, at vi er opmærksomme på, at jagten ikke må forstyrre anden rekreativ brug af kommunens naturarealer. Derfor laver vi aftaler med jægerne, som betyder, at der vil være den samme plads til mountainbikes, gåture, hundeluftning og leg som altid. Derudover får vi den sidegevinst, at jægerne melder nedlagte dyr og observationer af vildt ind til kommunen, så vi på den måde får en større indsigt dyrebestanden”, fortæller Christian Bro.

 

Jægere, der er interesseret i retten til jagt på de udvalgte områder, skal sende et bud ind til kommunen. Når evt. bud er kommet ind, vil byrådet tage endelig stilling til, om områderne udlejes til jagt. Læs mere på www.fredericia.dk