Kort Nyt

Kom med dine input til Fredericias Naturplan

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia Kommune er i gang med at revidere den Naturplan, der danner rammen om kommunens arbejde på natur- og friluftsområdet. Inden fagfolk i Natur&Miljø går i gang med skrivearbejdet, vil kommunen gerne have input fra alle borgere, foreninger, råd og lodsejere, der har en holdning til naturområdet

Måske har du ideer til noget, vi kan gøre anderledes for at få mere natur? Noget vi kan gøre bedre? Ideer til nye samarbejder? Eller ønsker til friluftslivet i bestemte områder. Alle input er velkomne, skriver Fredericia Kommune på deres hjemmeside

Baggrund:
I 2005 blev den første Naturplan vedtaget i Fredericia. Siden da er mange tiltag kommet til og mange af de indsatser, der blev beskrevet, kan du nu se, når du bevæger dig rundt i skovene, på strandene, i byen og langs vores vandløb samt andre sted i vores dejlige natur.

I løbet af 2024 skal byrådet vedtage en ny naturplan – og den skal afspejle at Fredericia – også på naturområdet – er en kommune, der er grøn i verdensklasse.

Kommunen ejer kun en lille del af naturarealerne, så arbejdet med Naturplanen handler også om, hvordan vi kan sikre et godt samarbejde for naturens bedste og skabe mere ny natur.

Det – og andet – vil Natur&Miljø gerne have borgernes input til – uanset om det gælder havmiljøet, strandene, skovene, engområderne, vandløbene, adgangen til naturområder, naturoplevelserne eller friluftsfaciliteterne.

Input til konkrete områder er også meget velkommen – det kan være input til faciliteter og naturværdier ved Volden, Hannerup-anlægget ved Hannerup Brovej, Skærbæk Strandpark, Snoghøjgaardparken, Madsbyparkområdet samt Golfbanen – og Elbodalen m.fl.

Proces:
Borgere har mulighed for at komme med input indtil 31/1/2024. Herefter udarbejder kommunens naturfaglige medarbejdere det første udkast til en Naturplan, der behandles politisk, hvorefter planen kommer i offentlig høring inden endelig godkendelse i byrådet.

Input kan sendes til Naturplan@fredericia.dk inden 31/1/2024!