Kort Nyt

Klip, klip, klip i kørekortet – hvad får du klip for?

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Læs her hvad der giver klip i kørekortet, og kan ødelægge selv den bedste dag. For det koster også penge at få et klip i vores elskede kørekort!

Hvis du får et klip i kørekortet, får du også en bøde og skal betale 500 kr. til Offerfonden. Du kan godt få flere klip på én gang, hvis du laver flere overtrædelser samtidigt. Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du en betinget frakendelse af førerretten og skal op til ny teori- og køreprøve.

Men nu til eksemplerne:

Brug af håndholdt mobiltelefon m.v. under kørslen

Du får et klip i kørekortet, hvis du benytter håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen. Du får også en bøde på 1.500 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Færdselslovens § 55a:
”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”.
Bemærk: Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere en 30 procent

Kører du over 30 % hurtigere, end det er tilladt, får du et klip. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.
Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget.
Kører du mere end 60 % for stærkt, eller 160 km/t eller derover i personbil, varebil eller på motorcykel, får du frakendt kørekortet betinget.
Kører du mere end 40 % for stærkt med anhænger eller i et større køretøj som fx en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.
For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får man frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Kørsel med for kort afstand til forankørende

Du får et klip, hvis du kører med for kort afstand til køretøjet foran. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Der er ikke en fast grænse for, hvor stor afstanden skal være. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses, så der ikke er fare for påkørsel, hvis bilen foran standser eller sætter farten ned.
Når politiet bedømmer om afstanden til forankørende er for kort, ser de på hastigheden samt på vej- og vejrforhold. Politiet bruger typisk videomateriale optaget fra civile politibiler, som bevis i sager om for kort afstand.
Du kan ikke få klip for at holde i kø, eller hvis en bil pludselig kører ind foran dig.
Tjek sikkerhedsafstanden
Vil du være sikker på, at afstanden til forankørende er stor nok, er en god tommelfingerregel, at der skal gå mindst to sekunder fra bilen foran passerer et fast punkt, som fx en lygtepæl, til du selv passerer samme sted. 
Færdselsloven § 15, stk. 3, pkt. 1

Ulovlig kørsel i nødsporet

Du får et klip, hvis du kører eller standser ulovligt i nødsporet. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Det er ulovligt at køre eller standse i nødsporet, medmindre din bil er i stykker og ikke kan køre videre. 
Ulovlige biler i nødsporet kan forhindre redningskøretøjer i at komme frem til en ulykke eller være til fare for redningspersonalet, som arbejder i nødsporet.

Gode råd

 • Brug rastepladsen til at holde pause. Rastepladserne findes med ca. 15 minutters mellemrum langs motorvejene.
 • Er din bil gået i stå, så parker bilen så langt væk fra kørebanen som muligt, så redningskøretøjer kan komme frem i nødsporet. Advarselstrekanten skal anbringes mindst 100 m væk. Hold dig så langt væk fra bilen som muligt, og bevæg dig ikke ud på motorvejen.

Færdselsloven §46.

Undlade at spænde passagerer under 15 år fast efter reglerne

Du får et klip, hvis du som fører ikke sørger for, at passagerer under 15 år er spændt korrekt fast i bilen. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Børn under 135 cm skal være fastspændt enten i en godkendt autostol, babystol, liftnet, boxette eller selepude, der passer til barnets højde og vægt.

Du får et klip hvis:

 • du har børn under 15 år, der ikke er spændt fast
 • du har børn under 135 cm, der ikke er spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, som passer til højde og vægt.

Taxier
Det er chaufførens ansvar, at passagerer under 15 år er spændt fast. Det er ikke et krav, at børn under tre år skal spændes fast i særligt udstyr, medmindre det findes i taxien. Børn, der er fyldt tre år, skal være spændt fast i den almindelige sele og sidde på bagsædet.

Busser
Buschauffører i busser, der er indrettet til 10 personer eller derover inklusiv føreren, får ikke klip, hvis passagerer under 15 år ikke er spændt fast på betingelse af, at chaufføren har oplyst passagerer om, at de skal anvende sele.
Chaufføren kan oplyse på tre måder:

 • Ved at sætte et særligt piktogram op i bussen
 • Ved at sige det til passagererne
 • Ved at vise det på bussens tv.

Færdselsloven § 80 og 80 a

Kørsel over for rødt

Du får et klip for at køre over for rødt. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Færdselsloven §4, stk. 1 og 2

Overtrædelse af reglerne om vigepligt

Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Der er to former for vigepligt: Ubetinget vigepligt og højrevigepligt.
Ubetinget vigepligt
Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel fra begge sider.

Du har ubetinget vigepligt:

 • ved stoptavle og stoplinje. Du skal stoppe helt op, før du kører videre
 • ved trekanttavle
 • ved vigelinjer – også kaldet hajtænder
 • når du kører ind i en rundkørsel
 • når du kører ud fra fx en parkeringsplads, ejendom, tankstation, markvej, og når du kører over et fortov, en cykelsti eller rabatten.

Bilister har vigepligt for cyklister, knallerter og modkørende færdsel i forbindelse med højre- og venstresving.
Højrevigepligt
Højrevigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel, der kommer fra højre. Højrevigepligten er ikke markeret med fx skilte eller afmærkninger på vejen.
Færdselsloven § 26, stk. 2-4 og 6

Overtrædelse af reglerne om overhaling og forbud mod overhaling

Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om overhaling. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Når du overhaler, så vær opmærksom på:

 • at det skal ske uden fare
 • at vejen er fri for modkørende på en tilstrækkelig lang strækning
 • at den forankørende ikke giver tegn til at ville overhale
 • at biler, der kører bagved, ikke er begyndt at overhale
 • at du kan komme ind i trafikstrømmen uden  ulempe for de andre bilister, efter du har overhalet.

Om overhaling
Overhaling skal altid ske til venstre. Dog skal man overhale højre om køretøjer, der svinger til venstre eller som tydeligt forbereder et venstresving.
Færdselsloven § 21, stk. 1-3 og § 23

Overskridelse af spærrelinjer ved overhaling

Du får et klip, hvis du overskrider spærrelinjen, når du overhaler. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
En spærrelinje betyder, at du ikke må overskride eller krydse adskillelsen mellem vognbaner. Det gælder også ved vending, svingning i vejkryds, hvis du kører ind i en indkørsel eller lignende. Er det nødvendigt, fx fordi der er vejarbejde, må du gerne overskride spærrelinjen med forsigtighed.
Færdselsloven § 4, stk. 1

Øget hastighed ved overhaling

Du får et klip, hvis du øger farten, når du bliver overhalet af en anden. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Hvis en bagfrakommende bil vil overhale, skal du holde så langt til højre som muligt, og du må ikke øge hastigheden.
Færdselsloven § 22, stk. 1

Overhaling ved fodgængerfelt

Du får et klip, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Når du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale eller køre forbi et andet køretøj, hvis det forhindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet
Færdselsloven § 25

Kørsel mod færdselsretningen

Du får et klip, hvis du kører mod færdselsretningen, fx hvis du kører i den forkerte side af vejen, eller hvis du kører modsat ensretningen. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Færdselsloven § 4

Uforsvarlig forbikørsel/slalomkørsel

Du får et klip, hvis du kører slalomkørsel eller kører hasarderet forbikørsel i tæt trafik. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Bliver din hastighed bestemt af de forankørende, fordi trafikken er tæt og kører i flere rækker, må du skifte vognbane, hvis du skal:

 • svinge ved vejkryds
 • svinge bort fra kørebanen uden for vejkryds
 • af ved en frakørsel
 • ned på vejen fra en tilkørsel
 • standse eller parkere
 • eller hvis antallet af vognbaner formindskes pga. sammenfletning.

Færdselsloven § 24, stk. 1

Ændring af færdselsretning og placering

Du får et klip, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Du skal sikre dig, at din manøvre sker uden fare eller unødig ulempe for andre, inden du:

 • svinger i vejkryds
 • vender eller bakker
 • sætter i gang fra vejkanten
 • skifter vognbane
 • på anden måde ændrer din placering
 • standser eller hurtigt nedsætter hastigheden.

Færdselsloven § 16, stk. 2 og § 18, stk. 1 og 2

Kørsel venstre om helleanlæg

Du får et klip, hvis du kører venstre om et helleanlæg. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Du skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr o. lign., der er anlagt på kørebanen. Du må gerne køre venstre om helleanlægget, hvis vejen er ensrettet, eller hvis det er vist ved afmærkning.
Færdselsloven § 15, stk. 4

Kørsel over jernbanespor

Du får et klip, hvis du kører over en jernbaneoverkørsel, når der er givet signal til standsning. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.
Du må ikke køre over jernbanesporet:

 • når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
 • når bommene er lukkede
 • imens bommene lukkes eller åbnes
 • hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig.

Færdselsloven § 5, stk. 2

Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel

Du får et klip, hvis du overtræder de regler, der gælder for transport af børn under 15 år på motorcykel. Derudover får du en bøde på 2.000 kr. og skal betale 500 kr. til Offerfonden.

Børn på motorcyklen
Børn under 5 år må ikke transporteres på en almindelig tohjulet motorcykel.
Børn fra fem år og opefter skal have styrthjelm på og sidde på et særligt barnesæde. Barnesædet skal sikre, at fødder ikke kan komme ind i hjulet og at barnet ikke kan falde af, selvom det falder i søvn. Der skal være en rygstøtte på min. 25 cm og fodhvilere. Barnet må ikke spændes fast med sele eller lign.
Når barnet er 135 cm højt eller derover, må det sidde på det almindelige passagersæde på motorcyklen.
I sidevogn
Børn må – uanset alder – gerne være med i sidevogn, hvis de er spændt fast. Indtil børn er 135 cm høje, skal de være fastspændt i godkendt udstyr, der passer til højde og vægt. Det kan f.eks. være en barnestol eller selepude.
Det er ikke et krav, at børn skal bruge styrthjelm, når de er spændt fast med sele. Men de må selvfølgelig gerne bruge den, hvilket Rådet for Sikker Trafik anbefaler.
Hvis der ikke er sele i sidevognen, må børn under 5 år ikke køre med. Børn fra 5 år og opefter må gerne køre med i sidevognen, hvis der ikke er sele, men så skal de have styrthjelm på.
Minimumskrav
Reglerne for børn på motorcykel er minimumskrav. Som fører skal du altid vurdere, om kørslen er forsvarlig. Du må ikke medtage passagerer ”i et sådant antal eller anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre”. Færdselsloven § 82, stk. 2.

Kører med lav koncentration af THC /hash) i blodet

Du får et klip i kørekortet, hvis du kører med en lav koncentration af THC i blodet (0,001 – 0,003 mg/kg). Du får også en bøde på ½ måneds nettoløn. 
Kører du med ulovlige, euforiserende stoffer i blodet, er straffen den samme, som hvis du kørte spirituskørsel med 1,21 promille:

 • Du får frakendt dit kørekort ubetinget i 3 år
 • Du får en bøde
 • Du skal gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik. Kurset varer samlet set 12 timer og koster 3.200 kr.
 • Du skal bestå en ny teori- og køreprøve.

Bliver du taget flere gange med ulovlige stoffer og/eller alkohol i blodet, stiger straffen.
For kørsel med THC (hash) i blodet er straffen gradueret alt efter, hvor højt indhold, der bliver målt i blodet.
Hvor længe kan man måle hash i blodet?
Det er umuligt at sige præcist, hvornår det aktive stof i hash – THC – er ude af blodet, men der kan godt gå lang tid. Hvor længe afhænger af styrken, mængden og hvor hyppigt man ryger/indtager hash.
Så lad være med at køre bil, hvis du ryger hash.
Det inaktive nedbrydningsprodukt af cannabis hedder THC-syre. Man kan påvise THC-syre i urinen i meget længere tid end i blodprøven.  Men det er ikke målingen af THC-syre i urinen, der bruges som bevis. Det er indholdet af THC i blodet.

Straf for hashkørsel

Straffen for at køre med lave koncentrationer THC (hash) i blodet er mildere end for høje koncentrationer. Altså samme princip som ved spritkørsel, hvor en lav alkoholpromille giver en lavere straf end en høj promille.

Den nedre grænse for, hvornår det er ulovligt at køre med THC (hash) i blodet er tæt på nul, nemlig 0,001 mg THC pr. kg blod.

 • Straffen for at køre med de laveste koncentrationer af THC (0,001-0,003 mg) i blodet er et klip i kørekortet og ½ måneds nettoløn i bøde.
 • Hvis du har højere koncentrationer THC (0,003-0,009 mg) i blodet, får du en bøde på 1 måneds nettoløn og enten en betinget frakendelse eller en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.
 • Hvis du kører/har kørt flere gange med højere koncentrationer THC (over 0,009 mg) i blodet, andre ulovlige stoffer og/eller alkohol i blodet, stiger straffen og du får frakendt kørekortet i længere tid.

Kørsel med alkohol i blodet

Det er ikke nemt at beskrive, for kombinationerne er mange.

Rådet for Sikker Trafik har lavet en guide, som kan studeres her.

Kilde: Rådet For Sikker Trafik