Politik

Klima-, Energi- og Miljøudvalget behandler forslag om grøn omstilling

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Klimatilpasning i Midtbyen, i  Skærbæk, regnvandsbassiner og lavbundsarealer indgår i de samlet det tre 2 millioner kroners projekter

Mandag behandler udvalget flere forslag flere forslag, der blandt andet har med den øgende regnmængde vi oplever.

Midtbyen

Forvaltningen forklarer: Konkretiseringsprojekt, detailprojektering og anlæg af klimatilpasning i Midtbyen. Projektet koordineres med planerne i Bymidtestrategien og øvrige vej- og spildevandsprojekter i området. Her er der 1,8 millioner på spil.

Skærbæk

Her skal der bruges 200.000 til et “konkretiseringsprojekt”, så der kan udarbejdes et egentlig forslag.

Fredericia Kommune

  • Hele Fredericia Kommune skal undersøges for, hvor der kan udlægges arealer til regnvandsbassiner. De bruges til opsamling af regnvand, og senere en langsom udledning. En undersøgelse der kan gøres for 100.000 kr..
  • Samtidig skal det opdateres, hvor der er lavbundsarealer, med det formål “at tage kulstofholdige lavbundsjorde ud af drift, det vil sige jorde som kan binde meget CO2, når de naturlige vandforhold genoprettes.” Denne opdatering kan gøres for 200.000 kr..

Beslutning

Når Klima-, Energi- og Miljøudvalget har behandlet sagerne mandag, sendes indstillingen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

DanmarkC TV bringer snart en udsendelse i rækken af Politik ved Bæltet, hvor udvalgsformand Tommy Rachlitz Nielsen (K) vil fortælle mere om disse sager.