FREDERICIA

KL: 9 ud af 10 kommuner har overskredet budgettet – ligesom Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der er brug for sammenhæng mellem det, kommunerne skal levere, og den økonomi, der er til rådighed,” mener Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening

Fredericia er ikke den eneste kommune, der er hårdt presset på økonomien på det specialiserede socialområde. Faktisk har 9 ud af 10 kommuner overskredet budgettet i 2022. Det der tynger i regnskaberne er stigende udgifter på voksenområdet og botilbud. 1,7 milliarder er stigningen fra 2021 til 2022 viser regnskabstal som Danmarks Statistik offentliggjorde fredag.

Borgmester Steen Wrist:
“Vi er udfordrede på servicerammen”, fortæller borgmesteren til DanmarkC TV.
Det har de fleste uden tvivl også opdaget, da der kom noget der ligner chok meldinger om økonomien fra rådhuset for kort tid siden. Der skal findes mange penge, selv om: “Vi har som kommune en robust økonomi, men vi må ikke gå over den ramme der er bestemt fra Folketinget”, fortæller borgmester Steen Wrist.

Så får man en slags dummebøde
Steen Wrist, borgmester

Staten uddeler “dummebøder” til kommunerne, hvis…
Hvis Fredericia Kommune overskrider sine budgetter har det konsekvenser. “Gør vi det, får vi en sanktion året efter. Det kan lyde helt forkert, men så får man en slags dummebøde”, fortæller Steen Wrist til DanmarkC TV.

Faktisk er Fredericia Kommune ret velhavende, idet der i kommunekassen i øjeblikket ligger omkring en halv milliard. Og dér bliver de liggende! Budgetloven og anlægsloftet er stopklodserne for at kommunerne kan bruge penge fra kassebeholdningen.

Det er altså Folketinget der bestemmer. Nuvel, det sker i en vis udstrækning efter aftale med KL, men reelt er det ikke borgerne i Fredericia eller Fredericia Byråd der bestemmer over egne penge i kassebeholdningen.

Lokalt har Cecilie Roed Schultz (EL) gentagne gange opfordret til, at der skal ske noget. Cecilie Roed Schultz skriver i et læserbrev her på siden bl.a.: “Endnu mere tosset er det, fordi vi faktisk har pengene i kassen til at dække de udgifter vi har. Men vi må ikke bruge dem,”. Og på Facebook:” Drop nu budgetloven og anlægsloftet, kære folketingspolitikere.”

En vigtig brik i kommunernes økonomi er netop de store prisstigninger som privat og botilbud står for. Siden 2018 har kommunerne løftet det specialiserede socialområde, som bl.a. dækker over hjælpen til borgere med fysiske handicap, psykiske lidelser og udsatte børn, med over 4 mia. kroner, oplyser KL.

Guldstandarder eller benhård prioritering
Derfor vil formanden for Kommunernes Landsforening (KL) have løsninger på bordet når økonomiforhandlingerne med regeringen starter.

Vi vil ikke stå som skurken, mens regeringen lover guld og grønne skove
Martin Damm, KL-formand

”Det er jo regeringen, der bestemmer, hvilket serviceniveau der skal være på det specialiserede socialområde. Og lige nu sender regeringen voldsomt mixede signaler. Socialministeren lover borgerne guldstandarder, mens finansministeren beder os prioritere benhårdt inden for den nuværende ramme. Vi kan ikke opfylde begge ønsker. Regeringen er nødt til at give svar på, hvad den faktisk mener, og hvilke ambitioner den har for området,” siger KL-formanden, og fortsætter,

”Og så er regeringen altså nødt til at bidrage til en ansvarlig forventningsafstemning med borgerne. Vi vil ikke stå som skurken, mens regeringen lover guld og grønne skove, og vi ikke har en jordisk chance for levere det lovede inden for de rammer, som regeringen fastsætter.”

Borgmester Steen Wrist giver i udsendelsen “Politik ved bæltet” en nem indføring i hovedprincipperne for den kommunale økonomi.