FREDERICIA

Kemikalieudslip i Taulov skyldes uheld med gaffeltruck der ramte en palletank

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Ved sammenstødet løb 1.000 liter salpetersyre ud

Det var en palletank der blev påkørt af en gaffeltruck ved PostNord Logistics i Taulov, fortæller indsatsleder Dennis Petersen fra TrekantBrand.

“Der var 1.000 liter saltpetersyre i palletanken. Påkørslen betød, at væsken strømmede ud. Når saltpetersyre kommer i kontakt med metaller sker der en afdampning med nitrøse gasser. I stedet for en stor røgsky har vi den nitrøse sky der kommer op derfra. Det er en brungullig røg,” forsætter Dennis Petersen.

Medarbejderne forlader med det samme hallerne, og tager imod TrekantBrand.

“Der var et par enkelte medarbejdere der af læge- og ambulancepersonalet blev undersøgt for, at de ikke havde fået noget i øjnene. Der var ingen der fik nogen form for behandling.”

“Da der er tale om en afgasning, bliver den mere og mere blandet med luften, så koncentrationen bliver så lille, at det ikke kan måles. Vindretning og placering af PostNord Logistics var fin i forhold til, at der ikke blev sendt gas ud over motorvejen,” slutter Dennis Petersen der var indsatsleder på opgaven for TrekantBrand.

Det var et udslip efter et uheld ved PostNord Logistics. Foto: DanmarkC TV.