FREDERICIA

Kasper Søstrøm: Det er trygt at bo i Korskærparken

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Projektchef Kasper Søstrøm undsiger Justitsministeriets tryghedsundersøgelse 2022 når det drejer sig om Korskærparken

Den 11. maj ’23 udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse hvoraf det fremgik, at 30,7 procent af borgerne i særligt udsatte boligområder har oplevet rocker- og bandeaktiviteter, hvilket de oplever som utryghedsskabende.

I Fredericia har vi kun et boligområde der har betegnelsen “særligt udsatte boligområde”, og det er Korskærparken.

Projektchef Kasper Søstrøm. Privatfoto.

“Når vi går ind og kigger på antal kriminalitetsdømte, og hvad der egentlig er, så er det ret meget tilsvarende den resterende del af hvad der er i byen. Korskærparken i Fredericia har haft sine udfordringer, men det er blevet normaliseret hen over årene, og nu er nærmest på byniveau.” udtaler Kasper Søstrøm, projektchef for den bydækkende boligsociale helhedsplan, til DanmarkC TV.


Se på DanmarkC TV lørdag den 20. maj ’23, hvor Kasper Søstrøm uddyber hvorfor det slet ikke står så dårligt til i Korskærparken eller Fredericia, og hvordan disse resultater er opnået.