Læserdebat

Karsten Byrgesen svarer på personangreb fra Steen Wrist og Tommy Rachlitz Nielsen

Af Karsten Byrgesen, kandidat til Europarlamentet, Regionsråds- og Byrådsmedlem i Fredericia

Det er ikke hverdagskost at en socialdemokratisk borgmester og en konservativ gruppeformand og rejsekammerat farer i flæsket på mig. Borgmesteren har inviteret gruppeformanden med til COP 28 i DUBAI – for lige at understrege venskabet.

Jeg er valgt på, at jeg tør mene noget
Karsten Byrgesen
Regionsråds- og Byrådsmedlem for Nye Borgerlige

Brint-bingo og hårde personlige angreb fra Fredericias borgmester og konservative gruppeformand. 

Jeg sidder ikke i Byrådet i Fredericia og i Regionsrådet for kaffens skyld. Jeg er valgt på, at jeg tør mene noget. Jeg har en blå tråd i min politik, der hedder sund fornuft, hensyn til byens- og regionens borgere og mest vigtigt, at beslutte mig på et oplyst grundlag, uden fup og fiduser og ansvarsforskydning. Det kendetegnede mit liv som officer i Hæren og det kendetegner mig som politiker. 

Det er ikke hverdagskost at modtage en personlig sviner fra en borgmester og en politisk konservativ gruppeformand – et lokalt makkerpar – leveret på forsiden af et regionalt nyhedsmedie (Jyske Medier 20/11-23)

Min person angribes og det forsøges at tegne et forvansket billede, der beklikker mig. Der jongleres med sandheden i et spil der ikke aftegner virkeligheden. Det vækker forundring, men jeg er ikke til beregnende fortielser, og aftalt politisk spil – leveret i en pæn indpakning. 

Sagen ”brintsagen” drejer sig om en lokalplan der muliggør etableringen af Europas største brint distributionscentral. Den er blot én sag i rækken af uigennemsigtige beslutningssager, hvor alt er besluttet udenfor det demokratiske rum

Som næstformand i det politiske Tekniske Udvalg har jeg stemt for at sende sagen der kan bane vejen for brinterminalen i Taulov i høring. Jeg ville lodde stemningen. I udvalgsarbejdet efterspurgte jeg transparens og jeg tilkendegav min skepsis. 

Hverken borgmesteren eller den konservative gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen sidder med i udvalget, hvorfor de heller ikke har kendskab til mine argumenter, og jeg er ikke blevet spurgt, inden de går til pressen. 

Borgerne i Taulov kan med rette være utrygge ved deres kommende nabo. Jeg sidder i magtens centrum, og selv overfor mig er risikoen ved installationen HEMMELIG. Jeg antager, at det hemmelige består i en vurdering af ydre trusler og sårbarhedsrisiko. Jeg er orienteret om at hemmelighederne skal ”beskytte” borgerne – og politikerne – mod virkeligheden, hvilket jeg ikke forstår.

Beslutningen om at etablere brintcentralen var taget inden sagen overhovedet dukkede op på udvalgsniveau i Fredericia. 

Jeg spiller ikke med som marionet, derfor stemmer jeg nej og det er ikke så ringe endda at blive kaldt populist – talsmand for jævne folk

DanmarkC TV:
Skribenten har selv valgt i sit læserbrev at fremhæve sætninger (bold) eller kursiv (italic).

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv