Politik

Karsten Byrgesen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Regionsrådet behandler fritagelsen på Regionsrådsmødet den 27. november 2023

Regionsrådet udpegede den 22. januar 2022 Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige) som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Efter knap to år ønsker Karsten Byrgesen at blive fritaget for dette hverv. Det fremgår af dagsordenen, at Karsten Byrgesen ønsker fritagelsen for bestyrelsesarbejdet “af personlige årsager.”.

Karsten Byrgesen er som bekendt fra Fredericia, og har adskillige politiske poster.

Som regionsrådsmedlem er Karsten Byrgesen medlem af: 
Præhospitaludvalget
Digitaliserings- og innovationsudvalget
Miljøudvalget

Derudover udpeget til:
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Region Sønderjylland-Schleswigs udvalg for grænseregional udvikling
Politisk følgegruppe Grindsted
Politisk følgegruppe – Råstoffer til Klimatilpasning
Politisk styregruppe for tværsektorielt samarbejde i Fredericia
Politisk styregruppe for Varde Sundhedshus
Videnskabsetisk Komite I

Fredericia Byråd
Karsten Byrgesen er endvidere medlem af kommunalbestyrelsen i Frederica, og er medlem af to udvalg:
Kultur- og Idrætsudvalget
Teknisk udvalg, næstformand

Det fremgår ikke af Fredericia Kommunes hjemmeside, hvad byrådsmedlemmerne er udpeget til.

Karsten Byrgesen er opstillet til det kommende EU-valg.