Læserdebat

Karsten Byrgesen (NB) causerer over Fredericia som “grøn i verdensklasse”

Læserbrevsskribent: Karsten Byrgesen, Kandidat til Europarlamentet, Regionsråds- og Byrådsmedlem i Fredericia for Nye Borgerlige

Fredericias byråd har med 20 stemmer mod min ene vedtaget en vision 2033 om unikke oplevelser hver dag, at Fredericia skal blive familiers førstevalg og endelig at være grøn i verdensklasse – hvad det så end betyder.

Lastbiler
Hvis det grønne måles i antal lastbiler gennem byens gader, er vi rigtig godt på vej. Antallet af lastbiler mellem havnen og DanmarkC og i Taulov bare stiger og stiger, og Fredericia bliver ”mere og mere grøn”. Selv fossile brændstoffer fra byens raffinaderi bliver grønt når det tilsættes lidt metanol fremstillet af ”billig overskudselektricitet”. Som det dog går.

Søndagsudflugt i Taulov
I Taulov skal borgerne ikke føle sig udenfor det gode og grønne selskab. Mod de flestes ønske skal der nu opføres en stor brintdistributionscentral. Den kommer til at ligge så tæt på bymidten, at en søndagsudflugt for borgerne i Taulov kan ske med en rask travetur. Blot få hundrede meter væk og 10 minutter i slentre tempo åbenbarer det ”grønne paradis” sig, med 121 tungt læssede brintcontainere. Fra vejen – Stakkesvang – kan man følge med i arbejdet indenfor trådhegnet og der er er nok at se på. 400 lastvognskørsler i døgnet eller en lastvogn hver 4. minut.

VI skal være grønne i verdensklasse og risikoen er helt enkelt stemplet HEMMELIG
Karsten Byrgesen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige

Farligt?
Den slags skal borgerne ikke forholde sig til. VI skal være grønne i verdensklasse og risikoen er helt enkelt stemplet HEMMELIG. Hvad vi ikke ved har vi ikke ondt af, medens usikkerheden breder sig i Taulov og i DanmarkC. Hverken de øvrige virksomheder i området eller borgerne kan få svar på noget som helst. I vanlig dårlig stil er det ”de andre der har ansvaret”. De andre er i denne her forbindelse Miljøministeriet.

Hvorfor Taulov?
Det vækker undren, at brintcentralen er landet i Taulov. Der er så mange andre steder, hvor den er mindre i vejen og hvor risikoen bedre kan håndteres. Men pyt, sådan er det når flertallet uden at spørge borgerne vil være ”grøn i verdensklasse”. 

Løsninger
Nye Borgerliges vision handler om løsninger på de mest nærværende problemer som at få lappet hullerne i hjemmehjælpen, dårligt arbejdsmiljø i det offentlige, forringet service til vores syge, gamle og mennesker på plejehjem, dårlige holdninger i Folkeskolen, rekord mange stofmisbrugere, vold og bandekriminalitet og meget mere. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv